Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära och magnetism

Skapad 2016-04-11 15:36 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Tefy-fysikbok Lpo bok 2
Grundskola 8 Fysik

Vilka ämnen är magnetiska?

Vad kan vi använda magnetism till?

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Ta reda på och undersöka hur vi kan utnyttja el och magnetism i vardagslivet.

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:


Göra laborationerna:
L19 magneter,L21 elektromagnet och L24 ett sätt att få spänning.

Samt ett praktiskt prov på L23 ringklockan.

 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Kunna genomföra undersökningar i ellära och magnetism och beskriva och förklara dem med hjälp av fysikens begrepp,modeller och teorier.


Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:Magneter och magnetism

Magnetfältet kring en ledare.

Elektromagneter.

Ledare i magnetfält.

Elektriska motorer.

Induktion.

Likström och växelström.

Transformatorn

Elektrisk energi och effekt.

Från kraftverk till elapparat.

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser

Fy

Laborationsrapport till ringklockan.

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Materiellista
Anger något materiel.
Anger flera materiel.
Anger de flesta materiel.
Försök 1 med glödlampan
Har svarat på frågan hur man kan släcka glödlampan.
Har svarat på frågan och dessutom ritat en bild på försöket.
Har svarat på frågan med flera alternativa lösningar samt ritat en bild på försöket med korrekt markerad strömriktning.
Försök 2 med ringklockan
Har ritat en enkel bild på försöket.
Har ritat en bild med korrekt markerad strömriktning.
Har ritat en tydlig bild med rätt markerad strömriktning.
Beskrivning av ringklockans funktion
Har gjort en enkel beskrivning och anger något begrepp.
Har gjort en utvecklad beskrivning och anger några begrepp.
Har gjort en välutvecklad beskrivning och anger flera begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: