Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande och delaktighet avdelning 4, Hillängens fsk

Skapad 2016-04-11 17:25 i Hillängens förskola Ludvika
Barnen ska ha inflytande och vara delaktiga i både verksamhetens innehåll och utformning. Genom att lyssna och uppmärksamma barnens intressen och behov utformar vi tillsammans den dagliga verksamheten där alla blir delaktiga.
Förskola

Beskriv arbetsområdet/temat lite kort.....

Barnen ska ha inflytande och vara delaktiga i både verksamhetens innehåll och utformning. Genom att vara lyhörda för barnens intressen skapar vi en verksamhet där de är delaktiga.

 

Innehåll

NULÄGE

Hur ser det ut i barngruppen idag? Vad är barnen intresserade av? Vilka behov ser vi?

 • Barnen har många tankar och idéer som vi pedagoger vill lyfta fram för den egna "jagets" självkänsla. Att få känna sig hörd i verksamhetens vardag.
 • Barngruppen är fysiskt aktiva, "springiga" av sig.
 • Barnen är nyfikna och vill lära.
 • Turtagning och hänsyn till övriga i gruppen. Att respektera varandra.

BRAINSTORMING MED BARNEN

Vad vet barnen redan idag? Brainstormingen dokumenteras KORT Í NÅGON FORM... ( foto på kladd, pic collage etc...)

 

SYFTE

Vad ska utvecklas? Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Vi strävar efter att barnen ska få en god självkänsla till att våga uttrycka sina åsikter enskilt och i grupp. Genom tal, bilder, tecken som stöd osv.

MÅL UR LÄROPLANEN

Vilka mål vill vi jobba mot? Max fem st.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

METOD

Hur gör vi? Vilka lärprocesser/aktiviteter ska vi använda oss av för att utveckla barnens förmågor?

 • Barnets egna strategier samt våra för att utveckla förmågorna.
 • Gemensamma samlingar samt de indelade grupperna -planerade aktiviteter
 • Fria leken
 •  Samtalsmattan, barnens egna foton samt Inprintbilder

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem dokumenterar?

Barnen dokumenterar samt pedagoger via lärplattan och pennan.

Vi ska dokumentera progressionen i planeringen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: