Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk, kommunikation och IT

Skapad 2016-04-11 18:04 i Pysslingen Förskolor Lillgården Pysslingen
En pedagogisk planering över vårt uppdrag inom området språk, kommunikation och IT.
Förskola

Enligt vårt styrdokument Läroplan för förskolan -98 (reviderad 2010) ska vi arbeta med Språk, kommunikation och IT

Pysslingens förskolor använder sig också av verktyget LärandeIndex.
Det är ett eget kvalitetssystem som konkretiserar läroplanen.

 Lillgårdens Unikum arbete bygger på de sex olika delarna i LärandeIndex.

Vår Pedagogiska planering, PP, bygger på det enskilda barnets intressen men är förlagt på gruppnivå.

Arbetet fortsätter genom lärloggen där vi kopplar både PP och styrdokument så att dessa hålls levande genom året.

Vi stävar efter att bygga på deras språkglädje och öka barnens språkförmåga samt ordförråd.

Pedagogiska Planeringen utvärderas sedan i slutet av läsåret

Innehåll

Språk, kommunikation och IT

LärandeIndex säger:

Enheten organiserar så att barnen har möjlighet att samtala och berätta samt delta i utvidgade och fördjupade bok och bild samtal i samspel med andra barn och vuxna i vardagen.

Att barnen bearbetar sitt språk och sin kommunikativa förmåga.
Det sker i samspel med andra barn och vuxna och med hjälp av olika uttrycksformer i vardagen.

Enheten använder ett rikt och varierande utbud av material och metoder med anknytning till språk, kommunikation och IT, så att barnen får utforska i vardagen på sitt eget sätt.

På Lillgården är Språket en naturlig del i kommunikationen och samspelet med andra. Vi upplever att barnen är nyfikna och intresserade av språket i lek, sånger, sagor, ramsor och i dialogen med varandra. Barnen uppmuntras att närma sig det skriftliga språket. Lärplattor och datorer finns tillgängliga som ett verktyg i utvecklingen av språket.

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: