Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rädda världen

Skapad 2016-04-11 19:52 i Torpskolan Lerum
Ett arbetsområde kring miljö, jordens resurser, fördelning. Eleven ska få en inblick i de hot vi står inför men även ge förståelse för lösningar.
Grundskola 8 Geografi
...

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Ett arbetsområde kring jordens resurser och vårt användande av dem. Hur påverkar vårt användande av resurserna vår värld?

Mål


Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

Undervisning och arbetsformer

Du arbetar med frågor kring problem som jorden och människan står inför. Du undersöker, tar anteckningar och förklarar genom att vara aktiv i diskussionerna och du gör ett arbete som du lämnar in. Vi tittar gemensamt på filmer som skall väcka tankar, testar My footprint, har genomgångar.

Befolkningstäthet • Var? • Varför? • Hur blir det? • Hur kan det bli bra? Vi tittar på Hans Rosling

Miljö • Hur påverkar vi/jag? • Vad kan vi/jag göra bättre? 

Klimatet, hur blir det framöver tror du?

 

Använd flera olika informationskällor - var källkritisk!

Bedömning

Bedömningen görs på de diskussioner vi har i klassen och av det du lämnar in. Det är det viktigt att du är noga med egna åsikter, tankar, funderingar m.m. Matrisen kommer att vara rättningsmall.

Uppgifter

 • Rädda världen!

Matriser

Ge
SO-matris omarbetad för kursen

-->
Betyg E
-->
Betyg C
-->
Betyg A
Kunskaper
Du har baskunskaper om hur människa, samhälle och natur påverkar varandra. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som påverkar var människor bor, in- och utvandring, vegetation, klimat och klimatförändringar och vilka följder det får i världen. Du kan använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om hur människa, samhälle och natur påverkar varandra. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som påverkar var människor bor, in- och utvandring, vegetation, klimat och klimatförändringar och vilka följder det får i världen. Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt På C-nivån är tanken att du visar att du har förmågan att resonera och diskutera mer runt frågorna.
Du har mycket goda kunskaper om hur människa, samhälle och natur påverkar varandra. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad som påverkar var människor bor, in- och utvandring, vegetation, klimat och klimatförändringar och vilka följder det får i världen. Du kan använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt På A-nivån visar du tydligt att du har djupare kunskaper och förståelse i ämnet. Du blandar även in sådant som du lärt dig tidigare.
Se samband
Du kan undersöka var olika varor och tjänster tillverkas och används. Du beskriver hur det hänger ihop på ett enkelt sätt med hur olika platser och länder handlar med varandra. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur och varför det har förändrats och vilka följder det fått.
Du kan undersöka var olika varor och tjänster tillverkas och används. Du beskriver hur det hänger ihop på ett utvecklat sätt med hur olika platser och länder handlar med varandra. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur och varför det har förändrats och vilka följder det fått. Här ställs det högre krav på att man kan följa en röd tråd i sina resonemang
Du kan undersöka var olika varor och tjänster tillverkas och används. Du beskriver hur det hänger ihop på ett välutvecklat sätt med hur olika platser och länder handlar med varandra. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur och varför det har förändrats och vilka följder det fått. Här följer man en röd tråd i ditt arbete och man kan tydligt följa med i de olika resonemangen runt sambanden som här är en stor del av arbetet
Egen slutsats/analys
Du kan diskutera ekologiska, ekonomiska och sociala frågor om hållbar utveckling. Du ger enkla förslag på vad man kan göra bättre och hur det kan påverka människan, samhället och naturen.
Du kan diskutera ekologiska, ekonomiska och sociala frågor om hållbar utveckling. Du ger utvecklade förslag på vad man kan göra bättre och hur det kan påverka människan, samhället och naturen.
Du kan diskutera ekologiska, ekonomiska och sociala frågor om hållbar utveckling. Du ger välutvecklade förslag på vad man kan göra bättre och hur det kan påverka människan, samhället och naturen.
Urval av fakta
Användning av källor och källkritik
Du har valt ut fakta som är kopplat till det aktuella ämnet. Du har kännedom om och använder dig av olika informationskällor.
Du har valt ut fakta på ett klokt sätt, bearbetat den och en röd tråd finns i framställningen. Du hittar och använder självständigt olika källor och visar ett kritiskt förhållningssätt till dessa.
Du har valt ut fakta på ett klokt sätt, har en medveten bearbetning av den. Du har ett bra och genomtänkt upplägg i ditt arbete. Du granskar och värderar olika källor självständigt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: