Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtal och diskussion 7C

Skapad 2016-04-11 20:16 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
Grundskola 7 Svenska

I detta arbetsområde så kommer vi att ta avstamp i dilemman och frågeställningar rörande etik och moral för att öva på samtalstekniker och skapa diskussioner. Eleverna kommer även att, utifrån ett specifikt ämne, få jobba med att kombinera en kortare text med bild för att på så sätt levandegöra sitt budskap.

Innehåll

Tid

Vecka 15-22 (planeringen är ungefärlig och ändringar kan ske)

v. 15 Etik och moral - vad är det och kan man verkligen skilja på tanke och handling? Vad är dina erfarenheter? Vi gör etiska dilemmaövningar med avstamp i dilemmasagorna. 

v. 17 Samtalstekniker - hur gör man som deltagare i ett samtal? Hur gör man som ledare av ett samtal? Vi övar på leda och delta i samtal/diskussioner.

v. 19 Att levandegöra ett budskap - vi jobbar med frågor rörande etik och moral; ordval samt bilder för att förstärka ett budskap.

v. 20/21 Redovisning av ett samtal i grupp

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Arbetssätt

Vi börjar i dilemmat, hur gör vi våra val och hur kan man försvara de val man gör? 

Vi fortsätter med olika etikövningar och talar om moral.

Gruppindelning och samtalschema kommer presenteras på läxbloggen senare. 

 

Bedömning

Eleverna kommer att bedömas utifrån deltagande på lektionerna, under samtalen och i skriftlig kommunikation, hur eleven kan leda och delta i ett samtal under en viss samtalssituation samt i en kortare skriftlig uppgift där de ska kunna kombinera sitt budskap med estetiska uttryck (bild). 

Samtal i grupp

1. Skriv ner ett kort dilemma (bakgrundshistoria/sammanfattning av situationen)

2. Formulera en huvudfråga som du vill att gruppen ska diskutera

3. Formulera några olika följdfrågor som du kan ställa om du behöver driva samtalet framåt. 

Tänk på att samtalet kommer att gå till precis som under de gånger vi har övat så ert dilemma kan inte vara för långt eller för invecklat. Ni ska kunna få deltagarna att diskutera ert dilemma under ca fyra minuter. I classroom hittar ni bedömningsmallen som jag kommer att utgå ifrån.

Kom ihåg att dubbelkolla ert ämne med mig först (via mejl eller muntligt)!

Kombinera text och bild

1. Fundera ut ett budskap (en åsikt du har som du vill förmedla till andra)

2. Skriv en kort text där du utgår ifrån budskapet, det kan vara två meningar, en dikt eller något annat (formen i vilken du skriver i är inte det viktigaste). Jag vill kunna förstå ditt budskap genom att läsa texten. T.ex. "alla är lika mycket värda" (=budskap), "Nacka, Sverige, Europa, Världen. En kommun, ett land, en världsdel. En värld." (=kort text). 

3. Jobba i Canva (www.canva.com). Skriv din text, förstärk och gestalta din text med bilder. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: