Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - skriva faktatexter

Skapad 2016-04-11 21:30 i Kristinedalskolan Stenungsund
Vi läser och analyserar faktatexter och deras uppbyggnad. Vi tränar på olika metoder för att samla fakta, t.ex.att plocka ut nyckelord. Vi skriver sedan egna faktatexter efter tydlig mall.
Grundskola 4 Geografi Bild Svenska Svenska som andraspråk
Vad är typiskt för en faktatext? Hur samlar man fakta? Hur är en faktatext uppbyggd? Vi analyserar olika faktatexter och blir sedan faktatextsexperter!

Innehåll

Så här jobbar vi:

Vi studerar olika faktatexter och analyserar deras uppbyggnad och struktur.

Vi arbetar med metoden 6-fältare när vi samlar fakta om ett djur i Sverige och sedan skriver en egen text.

Kunskaperna från arbetet med 6-fältare och djurtexterna tar vi med oss till vårt fortsatta arbete kring våra svenska landskap. Du kommer att få söka och skriva faktatexter om "ditt" landskap. Du kommer att skriva texter om bl.a. landskapsdjur och landskapsväxt, om natur och naturresurser, om viktiga städer, känd person, turistattraktioner. 

Faktatexten om djuret kompletteras med bilder och redovisas sedan muntligt inför klassen. 

Kunskapskrav:

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning etc.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för enkla resonemang om informationens användbarhet. 

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

 

Bedömning sker av följande:

- hur du samlar fakta med hjälp av stödord i 6-fältaren.

- din faktatext om ett djur i Sverige.

- din muntliga redovisning om ett djur i Sverige.

- dina övriga faktatexter om landskapet. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: