Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi, flodarbete vt-16

Skapad 2016-04-12 05:16 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Enskilt arbete om olika floder som avslutas med gruppdiskussion.
Grundskola 9 Geografi

Människan har sen urminnes tider valt att bosätta sig i närheten av floder.  De används fortfarande för bevattning och transportvägar för människor i hela världen.  Om hur människor längs floder lever och påverkar miljön i och omkring floden handlar det här arbetsområdet.

Innehåll

Mål

Skriv en text som är riktad till eleverna och gör kopplingar till syfte i läroplanen.

Arbetssätt och redovisningsform

se arbetsbeskrivning på google classroom

9A : https://drive.google.com/a/tunaskolanlund.se/file/d/0Bx-NkN0OEAlESDJVVGp4TGRnWE0/view

9B: https://drive.google.com/a/tunaskolanlund.se/file/d/0Bx-NkN0OEAlEU2J5Mm5SUk51ZEk/view

Visa din kunskap - Bedömning

Se matrisen

Reflektion

Har du arbetat effektivt under de lektioner ni fått till ert förfogande?

Har du ställt de frågor du behövt ställa till Anna för att få hjälp i ditt sökande efter fakta?

Har du bedömt ditt arbete efter matrisen innan du lämnat in det?

Matriser

Ge
Geografi 7-9

Matris Geografi Lgr 11

Grundläggande
Utecklade
Väl utvecklade
Resonemang om orsker och konsekvenser
Du har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Du har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Du har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Begrepp
Du kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Undersöka omvärlden
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Resonera om förslag och lösningar
Den här delen tillhör den avslutande diskussionen
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redo gör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: