Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2016-04-12 08:46 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 6 Teknik Fysik
...

Innehåll

Förmågor vi tränar

Dessa förmågor kommer vi att fokusera på under detta arbetsområde:

Analysförmåga

- förstå varför något är på ett visst sätt och kunna förklara det.

Begreppslig förmåga

Förstå begreppen och kunna förklara dem: acceleration, centripetalkraft, cirkelrörelse, friktionskraft, fritt fall, gravitationskraft, hastighet, kraft, motkraft, retardera, tidvatten, tyngdkraft, tyngdpunkt, 

Varför gör vi detta?

Vi jobbar med detta för att du ska förstå vad friktion, rörelse och kraft egentligen är. Du kommer att ha användning av det då du t.ex. kör bil, rör två material mot varandra, är på ett nöjesfält/tivoli, sportar (t.ex. åker skidor eller skridskor), hur det kommer sig att du kan stå kvar på jorden och inte faller rakt ut i rymden o.s.v.

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Faktakunskaper och mål

Målet är att du ska: 

 • veta vad ovanstående begrepp är,samt kunna ge exempel på det. 
 • veta vad en kraft är och kunna ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen,
 • kunna förklara vad gravitations- och centrifugalkraft är genom att kunna ge exempel,Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Så här ska vi arbeta

 

 

 • Gemensamma muntliga genomgångar och diskussioner där du förväntas delta aktivt.
 • Läsa faktatexter och förklara begrepp
 • Planera, genomföra och utvärdera experiment till varje moment. Bedömning

Det jag kommer att bedöma är:

 • hur väl du kan visa dina kunskaper muntligt och skriftligt.
 • hur du genomför ditt arbete under lektionerna.
 • Vad som finns dokumenterat i din svart/röda bok. 

 

Uppgifter

 • Texthäfte Rörelse och Kraft

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: