Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen kapitel 7, addition och subtraktion

Skapad 2016-04-12 09:23 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 4 Matematik

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Mål med undervisningen

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna
> addera och subtrahera inom talområdet 0–10 000
> räkna på ett ungefär med fyrsiffriga tal för  att bedöma om svaret är rimligt
> tecknet för ”ungefär lika med”
> använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkninga och vid problemlösning

Arbetssätt

 • Muntliga genomgångar
 • Genom experiment och laborativa lektioner
 • klara mål för varje lektion och vecka
 • uppgifter i matteboken, arbetsblad samt extra uppgifter med utmanande uppgifter för fördjupad kunskap

 

Så här bedömer jag arbetet:

Arbetet bedöms kontinuerligt under arbetets gång, genom dialoger och diskussioner samt utifrån delaktighet, och arbete som utförs

Diagnos efter kapitlet för vidare arbete med Rustkammaren eller Tornet

Prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma

Matriser

Ma
Matteborgen kapitel 7, addition och subtraktion

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Avrunda till närmaste tusental och hundratal.
Du kan med viss säkerhet avrunda till närmaste tusental och hundratal
Du kan med säkerhet avrunda till närmaste tusental och hundratal
Du kan med stor säkerhet avrunda till närmaste tusental och hundratal
Räkna med fyrsiffriga tal och bedöma att svaret är rimligt
Du kan med viss säkerhet räkna med fyrsiffriga tal och bedöma talets rimlighet
Du kan med säkerhet räkna med fyrsiffriga tal och bedöma talets rimlighet
Du kan med stor säkerhet räkna med fyrsiffriga tal och bedöma talets rimlighet
Använda tecknet för ungefär lika med och förstå dess innebörd
Du kan med viss säkerhet använda tecknet för ungefär lika med och förstår dess innebörd
Du kan med säkerhet använda tecknet för ungefär lika med och förstår dess innebörd
Du kan med stor säkerhet använda tecknet för ungefär lika med och förstår dess innebörd
Använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösningsuppgifter
Du kan med viss säkerhet använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösningsuppgifter
Du kan med säkerhet använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösningsuppgifter
Du kan med stor säkerhet använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösningsuppgifter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: