Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - surt och basiskt

Skapad 2016-04-12 11:09 i Sommarhemsskolan F-6 Uddevalla
Grundskola 4 Kemi
...

Innehåll

Syfte och mål med undervisningen

Kopplingar till läroplan Lgr 11
kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv
kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sättkan lära,
utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Ke  4-6
  Kemin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Bedömning

Vi bedömer/observerar din förmåga att:

Förklara vad som är surt och basiskt?
Förklara vad pH-skalan är. 
Förklara hur man gör något mer eller mindre surt/basiskt?
Veta vilka kemikalier det finns i hemmet samt hur vissa farosymboler ser ut.
Förklara vad man använde syror och baser till förr i tiden?
Resonera kring försurningen i naturen. Hur kan vi motverka detta?
Genomföra systematiska undersökningar.
Förstå och tolka de resultat du får vid laborationerna.
Dokumentera och redovisa dina resultat i en skriflig laborationsrapport.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: