Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Writing an essay

Skapad 2016-04-12 11:36 i Förslövs skola F-9 Båstad
Vi ser filmen Pay it forward och skriver därefter en resonerande text om att skapa en bättre värld. Vi arbetar med grammatiska moment efter individuella behov.
Grundskola 8 – 9 Engelska

What does it take to create a better World? In this area you will get the chance to write an essay in English about what you and other people can do to change the world. We are practising the structure of an essay and you will get the chance to practise the grammar you need in order to improve your texts.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Konkretisering av målen

 • I en uppsats visar du att du kan skriva en text med sammanhang och anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • I arbetet med en uppsats visar du att du kan bearbeta och göra förbättringar av din text.

Undervisning

 • Vi ser filmen Pay it forward som handlar om att göra goda gärningar som påverkar världen positivt.
 • Vi repeterar en texts struktur med inledning, mittdel och avslutning.
 • Vi arbetar med att skriva en uppsats utifrån ett givet ämne.
 • Vi arbetar med att bearbeta och förbättra skrivandet.
 • Vi arbetar med olika grammatiska moment utifrån behov.

Bedömnng

 • Din förmåga att skriva en text utifrån ett givet ämne. Din förmåga att skriva med sammanhang, variation, tydlighet och språklig korrekthet.
 • Din förmåga att bearbeta och förbättra din text mot ökad tydlighet, språklig variation och korrekthet.

Matriser

En
Kommunicera i skrift

Kommunicera i skrift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Syfte och anpassning till mottagare
Din text är till viss del anpassad till syfte, mottagare och situation.
Din text är anpassad till syfte, mottagare och situation.
Du skriver texter av olika slag som anpassas till mottagare/läsare och syfte.
Innehåll och språk
Du kan formulera dig enkelt med viss variation. Du använder kända ord och fraser så att läsaren förstår texten. Berättar och beskriver på ett enkelt sätt med korta meningar. Du har förmågan att framföra enkla argument för eller emot en viss ståndpunkt eller utvecklar dina uppslag med något exempel.
Du kan uttrycka dig med variation och visst flyt. Du varierar delvis meningar, ord och fraser. Du skriver med både långa och korta meningar. Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett relativt tydligt och detaljerat sätt så att den som läser lätt förstår.
Du kan uttrycka dig med god variation och bra flyt genom att; Du varierar meningar, ord och fraser för att utveckla budskap även i nya sammanhang. Du skriver längre och mer avancerade meningar. Du använder bindeord sk. "linkers" för att skapa variation och flyt och sammanhang. Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och nyanserat sätt så att den som läser lätt förstår och skapar bilder.
Tydlighet
Budskapet kan förstås, trots att det finns fel. De fel som finns stör inte förståelsen.
Budskapet uppfattas tydligt även om språket kan innehålla enstaka fel. Du gör endast några grammatiska fel och hanterar för det mesta verb i olika tempus (tidsformer) Du behärskar vanliga uttryck med preposition. (Ex mad at, happy for, thinking about)
Du använder ett fungerande språk som uppvisar medvetenhet om engelskans struktur och uppbyggnad. Du behärskar även mer avancerad grammatik ex. olika verbböjningar samt idiomatiska uttryck. Språkets flyt och variation gör att budskapet går fram med lätthet.
Textens uppbyggnad
Det finns ett försök att inleda och avsluta texten, t ex genom att skriva "I'm going to write about.,," Det finns ansats till styckeindelning men ej helt genomtänkt.
Det finns en inledning och en avslutning. Mittdelen av texten är indelad i stycken med viss tanke.
Det finns en genomtänkt struktur. Inledningen är stilfull, mittdelen är indelad i genomtänkta stycken och det finns en tydlig avslutning.
Bearbeta
Du bearbetar språket med viss vägledning så att resultatet förbättras.
Du bearbetar innehåll och språk i stort sett självständigt och tillsammans med kamrater, så att resultatet förbättras.
Du bearbetar medvetet och självständigt ditt språk för att förbättra och utveckla innehåll och struktur. Du diskuterar språk och texter med kamrater.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: