Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima kap 9

Skapad 2016-04-12 13:10 i Västra Karups skola Båstad
Bygga och rita av tredimensionella figurer, begrepp för att beskriva geometriska objekt, redovisa uppställning och problemlösning i räknehäfte
Grundskola 3 Matematik

Här får du lära dig att: bygga och rita av tredimensionella figurer, begrepp för att beskriva geometriska objekt, redovisa uppställning och problemlösning i räknehäfte

Innehåll

Syfte/mål

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Lärande/undervisning

Du kommer att träna dina förmågor genom att:

 • bygga och rita av tredimensionella figurer
 • träna begrepp för att beskriva geometriska objekt
 • redovisa uppställning och problemlösning i räknehäfte

Du kommer att få träna på att ta ett personligt ansvar för dina studier och arbetsmiljö på följande sätt:

 • välja en bra arbetsplats för mig när tillfälle ges
 • att ha arbetsmaterial som tillhör uppgifterna
 • om du behöver hjälp, fråga en kompis, sätt upp din knapp och ta en annan uppgift så länge
 • använda digitala hjälpmedel
 • använda din tid på lektionerna
 • lita på din egen förmåga att lösa dina uppgifter

Bedömning, se matris

Matriser

Ma
Prima kap 9

Taluppfattning och tals användning

Du behöver utveckla din förmåga att:
Du har förmågan att:
Du har förmågan att med säkerhet:
Redovisa uppställning i räknehäfte
Rimlighetsbedömning vid additions och subtraktionsuppställningar

Geometri

Du behöver utveckla din förmåga att:
Du har förmågan att:
Du har förmågan att med säkerhet:
Begrepp för att beskriva tvådimensionella objekt; fyrhörning, hörn, sida, parallell, vinkel
Begrepp för att beskriva tredimensionella objekt; hörn, sidoyta, kant
Bygga och rita tredimensionella figurer

Problemlösning

Du behöver utveckla din förmåga att:
Du har förmågan att:
Du har förmågan att med säkerhet:
Redovisa problemlösning i räknehäfte
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: