Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik VT-16 Universum åk 5

Skapad 2016-04-12 14:03 i Valhallaskolan Halmstad
Vi kommer att lära oss mer om årstider, universum och planeternas rörelse.
Grundskola 5 Fysik

Vi kommer att arbeta med området under v.39-46. Området avslutas med ett prov under v. 15-16. Vi avslutar området med ett test under v.17.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Syftet med undervisningen är:

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  E 6
  Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Bi  E 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Människan i rymden och användningen av satelliter.

Bedömning

Bedömning ges utefter följande kunskapskrav:

Kopplingar till läroplan

 • Fy  E 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Fy  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
 • Fy  E 6
  Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.

Konkretisering av mål

Målet med området är att ta till mig kunskaper om:

 • Himlakropparnas rörelse
 • Hur dag, natt, månader och årstider kan förklaras
 • Människans färder till rymden

 

 

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

-titta på filmer och skriva ner våra tankar och funderingar

- Ha diskussioner i helklass och i mindre grupper

- ha lärarledda genomgångar

- rita och skriva om universum

- läsa faktatexter

Vi avslutar området med ett test på viktiga begrepp. Eleverna kommer i god tid att få hem faktatexter, sin no-skrivbok med fakta, frågorna som kommer på provet och en instruktion hur eleverna ska träna inför provet. Eleverna får också tid att öva inför provet i skolan.

 

 

Dokumentation

All dokumentation sker i unikum i matrisen Fysik VT-16 Universum åk 5

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: