Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska författare från 1880 till nutid.

Skapad 2016-04-12 15:33 i Britsarvsskolan Falun
Litteraturhistoria för åk 9 om de mest kända svenska författarna från Strindberg, Selma Lagerlöf och framåt, samt litterära begrepp.
Grundskola 9 Svenska

Mål: Du kommer att få lära dig fakta om de mest kända svenska författarna från Strindberg och framåt,se i vilket sammanhang de skrev, lära dig litterära begrepp och läsa texter av några av dem. Du kommer också att få välja någon av dem och göra en presentation för klassen. Syftet är att alla ska ha allmänbildande grundkunskaper om svensk litteraturhistoria och känna igen några författare och det de skrev.

Arbetssätt: Vi kommer att varva föreläsningar av läraren om sammanhang och bakgrund till författarna, gemensam textläsning, individuellt arbete med ett gemensamt faktahäfte om författarna samt eget arbete med en egen vald författare av dem som nämns i kursen. Dessa ska sedan presenteras för klassen för att ge ytterligare fördjupning. Faktakursen kommer att avslutas med ett gemensamt prov.

 

Bedömning; Aktivitet under arbetet på lektionerna, muntlig aktivitet vid textgenomgångar, presentationen av den egna författaren och provet på faktadelen.

Matriser

Sv
Faktakunskaper om författare:

Behöver förbättras
Godtagbart
Bra
Utmärkt
Faktakunskaper.
Du behöver läsa på bättre för att ha en godtagbar grund av faktakunskaper om författarna och de litterära termerna.
Du klarar en godtagbar nivå av faktakunskaper om författarna och de litterära termerna.
Du klarar en bra nivå av faktakunskaper om författarna och de litterära termerna.
Du har utmärkta kunskaper om författarna och de litterära termerna.

Deltagande under klassrumsgenomgångar.
Behöver förbättras
Godtagbart
Bra
Utmärkt
Aktivitet under genomgångar i klassrummet.
Du behöver arbeta aktivt med materielet så att du någon gång kan svara på frågor och visa kunskaper muntligt. Räck upp handen och försök uttrycka åsikter vid textgenomgångar.
Du deltar ibland aktivt genom att svara på frågor eller komma med åsikter vid textgenomgångar.Du arbetar oftast effektivt med arbetsmaterielet och blir oftast klar inom utsatt tid.
Du deltar ofta aktivt muntligt under genomgångar och har relativt utvecklade åsikter vid textgenomgångar. Du arbetar effektivt med materielet och blir klar inom utsatt tid..
Du är ofta muntligt aktiv och har utvecklade åsikter vid textgenomgångar.Du arbetar engagerat och aktivt med materielet och blir klar inom utsatt tid.

Sv

MUNTLIG REDOVISNING År 9, presentation av en författare.
Behöver förbättras
Godtagbart
Bra
Utmärkt
Innehåll: ¤ intressant ¤ trovärdigt ¤ tydligt ¤ berättarteknik
Du redovisar innehållet med viss tveksamhet. Du har endast med några få fakta. Redovisningens början och slut hänger inte ihop.
Du redovisar utan alltför stor tveksamhet. Du redovisar innehållet klart och tydligt. Du har med relevant fakta. Du redovisar främst kronologiskt. Redovisningens början och slut hänger ihop.
Du redovisar klart och tydligt och har med egna tankar och idéer om ämnet. Du försöker variera Din berättarteknik
Du redovisar klart och tydligt samt förmedlar upplevelser och engagemang. Du har med reflektioner i Din redovisning. Du varierar Din berättarteknik.
Språk: ¤ ordförråd ¤ formulering ¤ stil
Det är svårt för lyssnaren att följa med i Din redovisning. Du använder ord som Du inte själv behärskar.
Du berättar klart och tydligt och lyssnaren följer lätt med i innehållet. Du använder ett enkelt språk och Du förklarar svåra ord.
Du berättar klart och tydligt och Du formulerar Dig personligt. Du talar med viss variation och viss anpassning efter ämnet.
Du formulerar Dig väl genom ett varierat ordförråd och ett personligt och uttrycksfullt språk. Ordvalet är anpassat efter ämnet.
Presentation: ¤ kontakt med åhörarna ¤ hjälpmedel
Du har inte kontakt med åhörarna. Du använder inga hjälpmedel. Du använder inte cue cards. Det är svårt att höra vad Du säger.
Du har viss kontakt med åhörarna. Du berättar med lagom röststyrka. Du har ett lite för snabbt tempo. Du använder något hjälpmedel. Du använder cue cards, men läser ibland från dem.
Du har kontakt med åhörarna. Du har bra röststyrka. Du har lagom tempo. Du använder något hjälpmedel. Du använder cue cards men läser inte innantill från dem.
Du har mycket bra kontakt med åhörarna t. ex. genom ett varierat tonfall, behagligt tempo och ögonkontakt. Du använder Dina hjälpmedel väl. Det är intressant att lyssna på Din presentation. Du använder cue cards, men är inte bunden till dem.
Respons
Du har inte använt respons.
Du har fått kamrat- eller lärarrespons, men inte använt den så mycket.
Du har tagit till Dig av responsen och Du har på så sätt förbättrat Din presentation till bedömningstillfället.
Du har flitigt använt Dig av kamrat- och lärarrespons för att förbättra Din presentation, vilket märks vid bedömningstillfället.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: