Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SLÖJD Samma sak på olika sätt 4A vt16

Skapad 2016-04-12 15:34 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
Du kommer att utveckla ditt slöjdkunnande, lära dig nya tekniker och följa instruktioner.
Grundskola 4 Slöjd

Under den här terminen kommer alla i gruppen göra samma sorts sak. Du kommer öva på att följa instruktioner eller mönster men ändå utveckla egna idéer som gör ditt alster unikt. Du kommer också öva på att berätta om ditt projekt och motivera dina val.

Innehåll

TID v.14-22

Tisdagar 12.30-14.50 i Diamanten

SYFTEKopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

CENTRALT INNEHÅLL

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

ARBETSSÄTT

Efter inledande övande och repetition av verktyg, skissa, mäta ska ni


..i träslöjden att bygga en fågelholk efter en egen idé. Vi kommer bryta ner vad en fågelholk är och kan vara och när den slutar vara fågelholk. Du kommer sedan fundera på vilken typ av fågelholk du vill bygga och för vem. Du kommer att rita en idéskiss och därefter en ritning med angivna mått som du sedan följer när du bygger. Vi kommer ta mycket inspiration och idéer från hemslöjdstraditioner.

--i textilslöjden kommer du att träna på symaskinssömnad och följa en enklare beskrivning. Du kommer fundera på vilken typ av slöjdpåse du vill göra och hur du med dekorationer och färgval efter egen smak kan göra den till ett unikt alster. Vi kommer ta mycket inspiration och idéer från hemslöjdstraditioner.

BEDÖMNING

Vi bedömer..

... din förmåga att hantera verktyg och maskiner på ett säkert och fungerande sätt. ...din förmåga att föra arbetet framåt.
...din förmåga att kommunicera slöjdprocessen muntligt.

Kopplingar till läroplan

 • Sl  E 6
  Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
 • Sl  E 6
  I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Sl  E 6
  Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
 • Sl  E 6
  Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
 • Sl  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Sl  E 6
  Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
 • Sl  E 6
  Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: