Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fy och Te 7. Rymden - solsystemet

Skapad 2016-04-12 15:39 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Planering för arbete med området solsystemet
Grundskola 7 – 9 Teknik Fysik

Vårt solsystem och olika andra spännande saker om rymden kommer vi att jobba med under detta arbetsområde. Arbetet är ett samarbete mellan ämnena fysik och teknik.

Bilden visar planeten Mars och kommer från Nasa.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Centralt innehåll

Koppla de punkter i det centrala innehållet som berörs.

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbete med detta område ska du kunna:

 • Redogöra för vårt solsystems uppbyggnad
 • Berätta några fakta om solen och de planeter som ingår i vårt solsystem
 • Berätta om vår egen måne, dess faser, tidvatten samt sol- och månförmörkelse
 • Berätta om rymdfärder, rymdfarkoster, rymdstationen ISS, satelliter och GPS
 • Skilja fakta från myter
 • Redovisa för ditt projekts innehåll

Undervisningen

Undervisningen kommer att bestå av lärarledda genomgångar, filmvisning för att förtydliga viktiga begrepp, arbete med sidorna i boken och arbete med konstruktions- och teknikutvecklingsprojekt kopplat till området. Det kommer också att vara läsning av artiklar som belyser olika rymdprojekt för att få svar på frågor.Ni bygger och presenterar en modell av en rymdfarkost, då arbetar ni tillsammans i en grupp.

Bedömning

Bedömning kommer att ske enligt matrisen nedan. Bedömningen sker både på lektionstid och i samband med projektredovisning.

Matriser

Fy Tk

FYSIK OCH TEKNIK

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepsskunskaper
Du har grundläggande kunskaper om universums uppbyggnad och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens och teknikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens och teknikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens och teknikens begrepp, modeller och teorier.
Samtala och diskutera
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör teknik, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör teknik, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör teknik, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Använda infromation och skapa texter
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Modell
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade modeller
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: