Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarnas språkresa

Skapad 2016-04-12 15:42 i Förskolan Djurgårdsparken Kristinehamn
Vi ska främja barnens språkutveckling genom att jobba med Babblarna i vår barngrupp som består av 15 st 1-3-åringar.
Förskola

Vår barngrupp består av 15 barn 1-3 år. Vi har ett flertal barn som är flerspråkiga samt ett antal barn som inte kommit igång med språket.

Vi ska främja barnens språkutveckling genom att jobba med Babblarna på våra samlingar, språket kommer att förstärkas med hjälp av tecken som stöd.

Babblarna leker med riktigt små barns allra första språkljud. Med sitt enkla uttryck lockar de till tidig tal- och språkutveckling. Att umgås med Babblarna är ett jättebra sätt för barn att komma igång med ljud och tal. 

Babblarna är ett härligt gäng färgglada figurer vars huvudsakliga syfte är att göra språkträning till ett spännande och lekfullt äventyr.

Innehåll

Dessa är de mål vi valt att jobba med inom temat:

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Förväntat resultat (utvärderas som resultatkvalitet)

Vad vill vi ska hända i barnens utveckling?

Vi vill att barnen ska lära sig att kommunicera samt kunna göra sig förstådda. Vi vill även att de ska få ett utökat ordförråd samt att de ska våga använda språket i vardagen.

 
Vad är det allra viktigaste barnen ska få med sig? 

Ett större ordförråd och ett mer utvecklat tal.

 

Hur bidrar det till barnens långsiktiga utveckling?

Vi hoppas att barnen ska känna sig bekväma i att uttrycka sina tankar och åsikter. 

 


Vilken påverkan får det vi har tänkt på verksamheten i stort?

Att gemenskapen i barngruppen stärks samt att kommunikationen mellan barnen ska öka.

 

Struktur

Vilka lärmiljöer har vi?  Hur kan vi påverka lärmiljön så att det gynnar det vi tänkt?

Vi har ett samlingsrum som vi har tänkt använda under vårt temaarbete. Vi har tänkt att sätta upp bilder av Babblarna på väggarna i det här rummet.

Barngruppen

 Vi har några barn som redan har ett ganska stort ordförråd. Dessa barn kommer vi utmana genom att introducera tecken som stöd. 

Vilka kompetenser i personalgruppen gynnar det vi tänkt?

Alla tre har på olika sätt arbetat med tecken tidigare. En pedagog har gått kurs i teckenspråk och en har gått kurs i tecken som stöd. 

Två pedagoger har jobbat efter Karlstadmodellen tidigare.

 

Under vilken tidsperiod ska vi arbeta?

Under läsåret 16/17.

 
Vilket material?

 Vi har beställt material om Babblarna från Hatten Förlag.

Genomförande

Vilka aktiviteter ska vi ha och vilka utmaningar planerar vi för dem? Hur organiserar vi aktiviteterna?

 Vi ska genom lek och samtal utmana barnen till att utveckla språket. Vi kommer använda oss av musik, dans och sagor. Vi kommer även måla och skapa tillsammans med barnen.

 

Vilka arbetssätt ska vi använda? Hur tänker vi att de gynnar det vi vill ska hända?

Vi kommer att arbeta med temat både i hela barngruppen samt i mindre grupper. I de mindre grupperna hoppas vi att alla barn ska våga komma till tals, även de som inte tar så stor plats i den stora gruppen. Vi kommer att läsa sagor, samt gestalta sagorna på olika sätt. 

 
I vilka situationer blir det tydligt att vi jobbar mot de valda läroplansmålen?

Vårt mål är att läroplansmålen som vi valt ut ska genomsyra hela vårt temaarbete.

 
Hur ska vi följa upp och utvärdera arbetsområdet?

Genom det systematiska kvalitetsarbetet.

 

...

Föräldrar

 

Vad vill vi att föräldrarna ska märka på barnen?

Att deras barn pratar mer samt att de får ett större ordförråd.
Vi hoppas också att barnen visar lite tecken hemma.

 

Hur vill vi att föräldrarna ska medverka till att barnen utvecklar sitt språk?

Vi vill att de läser för dem samt pratar mycket med sina barn.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: