Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kretslopp och näringskedjor

Skapad 2016-04-12 15:45 i Dalhemsskolan Helsingborg
Vi ska arbeta med vattnets kretslopp, fotosyntesen och näringskedjor. Vi ska också lära oss om solens betydelse för allt liv.
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3)
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Innehåll

Eleverna ska kunna:

 • enkelt förklara fotosyntesen
 • redogöra för en näringskedja
 • beskriva vattnets kretslopp

Så här ska vi arbeta.

Vi ska:

 • lära oss nya ord som hör till temat
 • läsa faktatexter
 • besvara frågor som berör temat och rita bilder
 • fundera, diskutera och reflektera under arbetets gång

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur:

 • aktiv du är i samtal och diskussioner
 • du använder ord och uttryck som vi lärt oss i temat

 

Matriser

NO
NO-matris åk 3

Når ej målen
Når målen
Når målen väl
Material och ämnen i vår omgivning
Eleven kan berätta om/rita vattnets kretslopp.
Året runt i naturen
Eleven namnger några djur och växter, beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Material och ämnen i vår omgivning
Eleven kan enkelt berätta om/rita fotosyntesen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: