Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planera och utvärdera sin träning 7c vt 16

Skapad 2016-04-12 15:46 i Irstaskolan Västerås Stad
Att planera sin egen träning med fokus på kondition vid tre tillfällen, utvärdera passen samt reflektera kring träning och hälsa.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

I detta tema jobbar vi mot målen som handlar om att planera och utvärdera fysiska aktiviteter. Just i detta fall så handlar det om att förbättra sin kondition.

Innehåll

Uppdragen

Detta tema innehåller två delar och du ska göra både A och B-delen.

 

A.

Du ska planera och genomföra 3 st egna konditionspass på idrotten. Passet som du ska planera för är på 50 minuter (inklusive uppvärmning och nedvarvning). OBS! Din träningsplanering ska du mejla in innan första passet. Passen äger rum under idrottslektionerna den 22/4, 28/4 och 29/4.

Att tänka på:

 • Vad har jag för mål med min träning? (Irstalunken, orka en hel match osv)
 • Vilken typ av träning ska jag göra (låg-, medel- eller högintensiv träning) och varför? (kolumn 1)
 • Vilken typ av aktivitet ska jag välja och varför? (löpning, cykling, bollspel, inlines, powerwalk, trailrunning, eget ”friskis-pass”, hopprep, figure running, turf  etc).
 • Tänk på säkerheten! Hjälm är obligatoriskt vid inlines eller cykling.
 • Glöm inte uppvärmning (börja lugnt och öka långsamt) och nedvarvning (för bättre återhämtning)
 • Gör en detaljplanering (t.ex. hur många intervaller ska jag göra och hur/var)
 • Gör en planering som funkar för dig och din kondition.
 • Det går att lägga in styrkeövningar också (tex. burpees 20s aktiv, 10s vila x 8)
 • Det finns många mobilappar som kan hjälpa dig
 • Tänk på att passen är utomhus!

 

Gör din detaljplanering i den mall som finns i bloggen. MOTIVERA varför du tänker göra sakerna i din planering!

 

B.

Frågor om träning och hälsa

Läs frågorna noga! Varje fråga kan innehålla flera delfrågor.

Kom ihåg att utveckla dina svar och hänvisa till den fakta som finns i länkarna (styrketräning är bra därför att ....).

 1. Hur bra är din kondition nu?
 2. Vilken typ av träning är bäst för att förbättra din kondition och varför?
 3. Om du fick välja helt fritt, vilka fysiska aktiviteter skulle passa dig och varför?
 4. Vilka positiva effekter har träning på din hälsa och varför? Utveckla dina svar och ta med både konditions- och styrketräning i ditt resonemang!
 5. Kan träning ge negativa effekter på din hälsa? Vad beror det i så fall på? Hur kan du undvika dessa negativa effekter? Utveckla dina svar!
 6. Hur tycker du att det gick med din träning som helhet? Vad var bra, mindre bra? Vad ska du göra annorlunda nästa gång? Förbättrade du din kondition? Varför/varför inte?

 


Inlämning senast 4 maj.
Lämnar du in din uppgift senare än så kommer vi idrottslärare inte ha möjlighet hinna läsa och sambedöma den lika noga. Du riskerar då ett lägre betyg än du annars skulle kunna nå. Så lämna in i tid!!!

 


Länkar - ju mer fakta du kan hänvisa till desto bättre.

Länk som du ska läsa:
http://www.1177.se/Vastmanland/Tema/Halsa/Motion-och-rorelse/Motion-och-traning/Rorelse-ar-livsviktigt/


Om träning och infektioner

http://www2.modohockey.se/ungdom/Dokument/Tr%C3%A4ning%20och%20infektions%20sjukdomar.pdfTräningstips och om att förebygga skador
http://jobb.forsvarsmakten.se/contentassets/8b8977eeece64c48aac3cc6b51cfd820/trana.pdf  

Kolla sidan 6-7 för att lära dig om hur du förebygger skadorLänkar med träningstips:
Om intervallträning: www.alltomlopning.se/index.php?special=article&id=191


Om olika träningsintensiteter:

http://www.fhs.se/sv/medarbetarwebben/motion-och-halsa/lite-om-traning/

 Appar:
App där du ställer in tider för intervallträning (piper när du ska vila och köra): http://www.tabatatimer.com/

http://app.figurerunning.com/

www.runkeeper.com

www.funbeat.se

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
 • Idh  C 9
  Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
 • Idh  C 9
  Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  C 9
  Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Matriser

Idh
Planera och utvärdera sin träning

E
C
A
Planering
Du kan på ett i huvudsak fungerande sätt planera din träning.
Du kan på ett relativt väl fungerande sätt planera din träning. Ditt val av träningsform och intensitet matchar din nuvarande kondition på ett bra sätt. Du ger någon motivering till ditt träningsupplägg.
Du kan på ett väl fungerande sätt planera din träning. Ditt val av träningsform och intensitet matchar din nuvarande kondition på ett mycket bra sätt. Du motiverar ditt upplägg väl utifrån dina kunskaper om träning och hälsa.
Utvärdering
Du för enkla resonemang om hur träning påverkar din hälsa och fysiska förmåga på ett positivt sätt. Du ger ett exempel på hur din hälsa påverkas på ett positivt sätt.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur träningen påverkar hälsan och den fysiska förmågan. Du ger tre exempel på hur hälsan påverkas på ett positivt sätt.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur träningen påverkar hälsan och den fysiska förmågan. Du ger minst tre exempel på hur hälsan påverkas på ett positivt sätt och utvecklar ditt resonemang i två av dessa.
Risker och skadeförebygga åtgärder
Du kan ge ett exempel på risker förknippade med träning.
Du kan ge minst ett exempel på risker som är förknippade med träning. Du förklarar vad som händer i kroppen och hur man kan förebygga detta.
Du kan ge minst två exempel på risker som är förknippade med träning. Du förklarar vad som händer i kroppen och hur man kan förebygga detta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: