Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vetenskapshistoria, vecka 15-19

Skapad 2016-04-12 15:50 i Lekstorpsskolan Lerum
Vi kommer under de följande veckorna att arbeta med viktiga historiska händelser inom naturvetenskapen. Ni kommer att få fördjupa er i en forskare och skriva en rapport om den personen.
Grundskola 7 – 9 Biologi Kemi Historia Fysik Svenska

Vem uppfann glödlampan? Varför uppfanns glödlampan? Hur påverkade uppfinningen av glödlampan människors liv? Vad hände i samhället när glödlampan uppfanns och hur blev det efteråt?

 

Detta och mer ska vi fundera på och lära oss mer om!

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

När arbetsområdet är slut ska du: 

- Kunna genomföra en undersökning systematiskt i biologi och kemi.

- Kunna avgöra om resultatet är rimligt och vilka felkällor som finns. 

- Kunna se orsaker till naturvetenskapliga upptäckter.

- Kunna se konsekvenser av naturvetenskapliga upptäckter. 

- Kunna förklara hur naturvetenskapliga upptäckter har påverkat samhället och människors liv. 

- Kunna söka information och vara källkritisk. 

- Kunna använda informationen för att göra en rapport. 

Hur ska jag lära mig?

Genomgångar: 

- Vetenskapshistoria x2

- Hur man skriver en rapport

- Hur man skriver referenser och källkritik

- Samhället under upplysningstiden och industrialismen

 

Undersökningar:

- Lever jästen?

- Livets minsta del

- Brinner det?

 

Filmer: 

Från Aristoteles till klassisk fysik;  https://www.studi.se/discipline/423/course/63716/lesson/63725

Från klassisk till modern fysik;  https://www.studi.se/discipline/423/course/63716/lesson/63726

Biologins historia: https://www.studi.se/discipline/420/course/41318/lesson/41336

Kemins historia; https://www.studi.se/discipline/421/course/22924/lesson/22928

Upplysningen; https://www.studi.se/discipline/424/course/11237/lesson/11246

Vetenskapliga revolutionen;  https://www.studi.se/discipline/424/course/11237/lesson/11244

Industriella revolutionen: flera filmer på studi.se

 

 

 

 

Hur ska jag visa mina kunskaper?

1. Undersökningar; du får planera, genomföra och utvärdera undersökningar. I din utvärdering ska du reflektera över rimligheten i ditt resultat och möjliga felkällor.

 

2. Rapport om en forskare enligt mall på classroom.

7:or får göra rapporten i par.

Alla 8-9:or ska göra rapporten självständigt.

Alla 9:or måste göra hänvisningar till källor i sin text.

TB5 förmåga

Vi kommer att fokusera på att utveckla analysförmågan och informationshanteringsförmågan. Detta innebär att ni kommer att öva på att se orsaker och konsekvenser, olika perspektiv och samband. Ni kommer även att öva på att söka information, använda informationen och vara källkritiska. 

Kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanens syfte och centralt innehåll i ämnena biologi, kemi och fysik samt i historia och svenska.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • SvA  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.

Matriser

Hi Fy Sv Bi Ke
Vetenskapshistoria, vecka 15-19

Vetenskapshistoria; Biologi, kemi, fysik

Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Delvis utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Undersökningar; Kemi och biologi

Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Delvis utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Fältstudier, undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Historia

Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Delvis utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Villkor och värderingar
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Svenska och svenska som andraspråk

Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Delvis utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Söka, välja ut och sammanställa
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: