Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning: Lässtrategier och texttyper

Skapad 2016-04-12 19:15 i Båtsmansskolan Härryda
Grundskola 7 Svenska

Lässtrategier

Genom ett utarbetat koncept kallat ”Läsfixarna” kommer ni lära er olika metoder för att förstå innehållet i olika typer av texter. Ni kommer skriftligt att få visa att ni kan använda dessa metoder i praktiken i olika typer av texter.

Olika texttyper:

Novell (berättande text) - Vi kommer att läsa flera olika noveller och diskutera innehåll, budskap och resonera kring olika frågor kring texterna. Ni kommer att få lära er hur en novell byggs upp och ni ska känna till och kunna identifiera kännetecken för noveller samt den dramaturgiska modellen.

Instruktion (instruerande text) - Ni kommer att få läsa olika typer av instruerande texter och få prova på att skriva en egen instruktion som ni sedan får kamratrespons på. Därefter kommer ni få skriva en kort reflektion i vilken ni berättar om ni ändrade på något utefter responsen och varför.

Faktatext (beskrivande text) - Ni kommer att lära er vad som är utmärkande för faktatexter och hur man på bästa sätt läser för att lära sig. Vi kommer att träna på hur man kan bearbeta en faktatext och sammanfatta det viktigaste i den (använda detektiven, cowboyen samt spågumman). Ni kommer att få visa att ni har förstått en text genom att göra en skriftlig sammanfattning. 

Matriser

Sv
Kunskapskrav i svenska enligt Lgr 11

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • Sv  7-9   Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Läsa
- läsförmåga
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med **flyt** genom att, på ett **i huvudsak fungerande** sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med **gott flyt** genom att, på ett **ändamålsenligt** sätt, välja lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med **mycket gott flyt** genom att, på ett **ändamålsenligt och effektivt** sätt, välja lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsa
- läsförståelse
Genom att göra **enkla sammanfattningar** av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven **grundläggande läsförståelse**.
Genom att göra **utvecklade sammanfattningar** av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven **god läsförståelse**.
Genom att göra **välutvecklade sammanfattningar** av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven **mycket god läsförståelse**.
Läsa
- tolka, analysera
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra **enkla och till viss del underbyggda** resonemang om **tydligt framträdande** budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra **utvecklade och relativt väl underbyggda** resonemang om budskap som är **tydligt framträdande*och budskap som kan läsas mellan raderna** i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra **välutvecklade och väl underbyggda** resonemang om budskap som är **tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda** i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: