Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteratur vt 16

Skapad 2016-04-12 22:50 i Torpskolan Lerum
Grundskola 9 Svenska
...

Innehåll

Arbetssätt

Vi kommer under resten av terminen jobba med litteratur som tema. Du kommer först få en kortare "paruppgift" där ni ska sammanställa det viktigaste om några olika författare. Samarbetspartner bestämmer jag, men vi kommer lotta vilken författare ni ska skriva om.

Er text, som får vara max 1 A4 -sida, med minst en bild ska innehålla:

 • Presentation av det viktigaste om författaren
 • Presentation av någon känt verk (bok eller pjäs)
 • Era tankar om varför verket skrevs (budskap)
 • Era tankar om hur den tid som författaren levde påverkade henne/honom.

Till er hjälp finns förutom olika källor på internet, också några böcker som kommer att finnas i klassrummet.

 

I nästa steg ska du själv välja en egen författare (valet är fritt) och göra ett förberett tal presenterad med hjälp av en keynote. Innehållet i din presentation är samma punkter som ovan, men presentationen av författaren ska vara kortare och du ska mer fokusera på de övriga punkterna, dina egna tankar och resonemang.

Förutom detta ska du också få med vad du själv tycker om någon text som författaren skrivit = ett omdöme. Detta innebär också att du ska läsa någon bok eller text som författaren skrivit.

Med utgångspunkt från allas muntliga presentationer kommer du avslutningsvis få skriva en jämförande reflekterande text.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Matriser

Sv

E
C
A
Varför skrevs boken?
- resonera om författarens liv
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
- tolka och resonera om budskap
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
- dra slutsatser om vad som påverkat författaren
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Omdöme
Eleven kan ge enkla omdömen om texter t ex innehåll och uppbyggnad
Eleven kan ge utvecklade omdömen om t ex texters innehåll och uppbyggnad
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om t ex texters innehåll och uppbyggnad
Förberett tal
- Struktur och innehåll - Anpassa till mottagre
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: