Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 4: Medeltiden

Skapad 2016-04-13 08:12 i Dingtuna skola Västerås Stad
Grundskola 4 – 5 Historia

Vi ska läsa om en spännande tid i historien, medeltiden. Det finns kungar och riddare som bor i stora borgar. Städerna blir allt fler. I städerna arbetar köpmän och hantverkare. De allra flesta är dock fortfarande bönder och lever i små byar på landet. Digerdöden härjar i Europa och kungarna slåss för att få mer makt.

Innehåll

Syfte och förmågor

Förmåga/förmågor, som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla:

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll

Centralt innehåll som kommer att behandlas under arbetet:

 

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 De nordiska staternas bildande.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Arbetssätt och undervisning

För att du ska nå lärandemålen kommer vi att göra detta:

 •  titta på filmer

 •  diskutera händelser, begrepp och personer i grupp och helklass

 • skriva om medeltiden och ha läxor för fördjupad förståelse.

 • träna på att använda källor korrekt, att plocka ut nyckelord från faktatexter, att göra mindmap och leta efter trovärdig information på Internet

Bedömning

 Bedömningen sker utifrån elevens muntliga och skriftliga produktion samt ett hemprov.

Det här ska du kunna om medeltiden

 1. Lärandemål:

  •  Veta hur bönderna hade det och hur städerna växte fram.

  • Hur samhället var uppdelat, de fyra stånden.

  • Vad Hansan var för något.

  • Hur de nordiska staterna bildades.

  • Kyrkans makt i samhället.

  • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.

Matriser

Hi
Ämnesmatris Medeltiden år 4

Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Använda källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
 • Hi  E 6
Spår av historien
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: