Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De compras

Skapad 2016-04-13 08:38 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Skriva och framföra dialoger för att handla kläder.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

Vi ska gå och handla kläder!

Nu ska vi använda våra språkkunskaper till att kunna uttrycka oss i dialogform. Vi har skaffat oss ett ordförråd av bl.a. färger och kläder. Vi har arbetat med siffror, verb och frågeord. I detta område ska vi placera våra kunskaper i en vardaglig situation och gå och shoppa. 

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 

Du ska träna på att organiserar ditt språk samt att utnyttja ditt ordförråd för att framföra ett budskap i situationen du befinner dig i. Du ska formulera dig för att bilda ett sammanhängande språk t.ex. användande av bindeord.

Du ska använda de kunskaper du har, ordförråd, grammatiska strukturer, fasta uttryck m.m.

Du har möjlighet att lära dig nya ord och uttryck genom att leta i ordböcker, använda mallen och genom att titta på lämpliga fraser i liknande sammanhang.

Genom att sätta dig in i sammanhanget och tolka situationen för dialogen ska du arbeta med tilltalsord och uttryck som anpassas till den person du kommunicerar med och till syftet med kommunikationen.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 

Din muntliga och skriftliga förmåga att kommunicera.

Ditt användande av språkliga strategier.

Din förmåga att anpassa till syfte, mottagare och sammanhang.

(I bedömningen ingår även ditt val av material och med vilken relevans det har använts i den egna produktionen.)Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 

Läsa och översätta dialoger om att gå och handla

Vi kommer att lära oss nya ord och fasta uttryck som har med affärer och shopping att göra

Vi tittar på hälsningsfraser och olika sätt att fråga om hjälp

Repetera och utöka vårt ordförråd av klädesplagg, färger samt siffror

 

 

Dokumentation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Kunskapskrav Moderna språk

E
C
A
Välja och använda material
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: