Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dikter/Poesi/Lyrik

Skapad 2016-04-13 09:12 i Victoriaskolan Grundskolor
Vad är poesi? Vad är typiskt för en dikt? Ser dikter alltid likadana ut? Dessa frågor och många fler kommer du att få svar på under arbetets gång.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Läs dikter (i huvudsak kärleksdikter); både inför klassen och för dig själv. Skriv poesi. Analysera poesi.

Innehåll

Övergripande mål

Ämnesmål

Ämnesinnehåll

Konkretiserade mål

Arbetssätt

I arbetet med dikter kommer du att få kunskap om hur olika dikter är uppbyggda. Du kommer att läsa olika dikter och även lyssna på dikter som läses upp för dig. Du ska analysera dikter och göra ett eget dikthäfte. Arbetetsområdet kommer även att innehålla ett skriftligt prov som tar upp olika drag som är typiska för diker och där du visar att du känner igen, och kan skriva några olika typer av dikter.

Vi kommer att arbeta med dikterna på lika sätt. Det kommer att vara teoretiska genomgångar, pararbete, mindre grupparbeten, muntliga redovisningar och eget arbete. 

Här nedan hittar du uppgiftsbeskrivning till diktanalysen och till det egna dikthäftet.

Diktanalysfrågor

1. Vad heter dikten?
2. Vad innebär diktens namn?
3. Vem har skrivit dikten?
4. Kolla att du förstår alla ord i dikten, om inte slå upp orden
5. Vad handlar dikten om? 
7. Uttrycker dikten en stämning eller känsla? Vilken känsla tycker du i så fall att dikten ger? Vad känner du när du läser dikten? Blir du arg, glad, road, sorgsen eller…? Vilka tankar och minnen får du när du läser dikten? Berätta!
8. Vilka tekniker har författaren använt? Bildspråk, långa eller korta rader, rim eller inte rim, vanliga eller ovanliga ord?

Dikthäfte

Ditt dikthäfte ska innehålla följande:

1. Skriv en egen dikt av varje slag:
- Haiku
- Fem¬rading
- Rimmad dikt
- Fri dikt
- Skriv en Limerick-dikt

-samt en dikt av en stor svensk poet

2. När du har skrivit klart alla dikterna kan du antingen leta efter lämpliga bilder på nätet som kan illustrera dina dikter eller själv göra en illustration per dikt och klistra in dem i ditt dikthäfte. Det ska alltså vara en bild per dikt.

Ditt dikthäfte ska ha en snygg framsida som ska innehålla detta:
- ditt namn
- orden: Mitt dikthäfte eller liknande
- en passande bild

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att:

  • på lektionstid visa att du kan producera olika typer av dikter
  • i det skriftliga provet visa att du har förstått och tagit till dig olika typiska diktdrag.
  • lämna in ett färdigt egenskrivet dikthäfte

Matriser

Sv
Kunskapskrav svenska under detta arbetsområde

E
C
A
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
,
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: