Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2016-04-13 10:13 i 0 Lextorpsskolan F-6 Trollhättan
Planering av arbete med argumenterande texter. Arbetet utgår ifrån läromedlet Zick-zack.
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska

Argumenterande texter är avsedda att påverka och övertyga läsaren (mottagaren). Vi kommer att arbeta med hur argumenterande texter är uppbyggda och få kunskap om hur man bygger upp en argumenterande text med rubrik, bakgrund, åsikt, argument och sammanfattning. Vi kommer också lära oss vilka språkliga drag som används i argumenterande texter. Vi avslutar arbetsområdet med att på egen hand skriva en argumenterande text.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • SvA  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
 • SvA  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • SvA  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Syfte och förmågor

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA
  Syfte välja och använda språkliga strategier,
 • SvA
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv  C 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
 • Sv  C 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
 • Sv  C 6
  Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
 • Sv  A 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
 • Sv  A 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
 • Sv  A 6
  Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
 • SvA  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
 • SvA  E 6
  I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • SvA  E 6
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • SvA  C 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
 • SvA  C 6
  I enkla texter kan eleven använda grundläg­gande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt.
 • SvA  C 6
  Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
 • SvA  A 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
 • SvA  A 6
  I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stav­ning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.
 • SvA  A 6
  Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Hur ska vi arbeta?

Vi läser, argumenterande texter i t. ex tidningar och genomför muntliga debatter för att lära känna igen det argumenterande språket.

Vi arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen den argumenterande textens innehåll, syfte och struktur.

Du kommer att i grupp få arbeta med de språkliga drag som används för att
påverka, som retoriska frågor, känsloladdat språk, överdrifter, upprepningar osv.

Du kommer att enskilt och i grupp få läsa och jämföra texter för att se hur effektiva/ineffektiva de är. Gruppen skriver tillsammans en text där du få använda de kunskaper du tidigare lärt dig i steg 1-2.

Avslutningsvis ska du få planera och på egen hand skriva en argumenterande text där du visar den kunskap du lärt dig. Texten ska bearbetas efter respons från din lärare.


Bedömning

Du kommer att få visa dina förmågor i en individuellt skriven text, som du tillsammans med mig sedan bedömer med hjälp av en checklista. Jag kommer också bedöma din text i matrisen här nedanför. 

Arbetstid

4-5 veckor.

Matriser

Sv SvA
Argumenterande text

Börjar
Befäster
Utvidgar
Innehåll
- Begripligt innehåll - Den egna tankegången framgår - En tes presenteras med något argument.
- Relativt tydligt innehåll. - Den egna tankegången framgår och är relativt väl underbyggd. - En tes presenteras med flera argument.
- tydligt innehåll. - Den egna tankegången framgår och utvecklas. - Tesen är tydlig, underbyggs med argument och eventuella motargument.
Struktur
I huvudsak fungerande struktur - uppbyggnaden går att följa - enklare testbindning används
Relativt väl fungerande struktur - uppbyggnaden är tydlig -varierad textbindning
Väl fungerande struktur - uppbyggnaden lyfter texten - väl utnyttjad textbindning som skapar flöde
Språk
- Viss språklig variation - ordvalet uppvisar variation Viss användning av specifika ämnesord Grundläggande regler för språkriktighet används med viss säkerhet - meningsbyggnaden är i huvud sak korrekt
Förhållandevis god språklig variation - ordvalet är relativt varierat Relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp Grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet - meningsbyggnaden är relativ korrekt och relativt varierad
God språklig variation - ordvalet är passande och höjer kvaliteten God användning av ämnesspecifika ord och begrepp Grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet - meningsbyggnaden är så gott som korrekt och varierad
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med viss säkerhet - stor/liten bolstav och punkt används med viss säkerhet - viss säkerhet i stavning
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med relativt god säkerhet - relativt få fel i användning av skiljetecken - relativt få stavfel som inte stör läsningen
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med god säkerhet - få fel i användningen av skiljetecken - få stavfel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: