Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektronik

Skapad 2016-04-13 10:35 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Tefy-fysikbok Lpo Bok 3 avsnitt elektronik
Grundskola 9 Fysik

Vad hette världens första dator och när blev den klar?

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Genomföra laborationer med hjälp av ELIN-lådan i elektronik:


1.Tvåvägsomkopplaren som enkel strömbrytare

2.Seriekoppling av lampor

3.Parallellkoppling av lampor

4.Kombinerad serie- och parallellkoppling av lampor

5.Spänningsmätning i seriekrets

6.Beräkning av spänning i seriekrets

7.Beräkning av resistnas i seriekrets

8.Beräkning av strömstyrka i seriekrets

9.Mätning av termistors resistans med ohmmeter.

10.Mätning av en fotoresistors resistans

11.Potentiometern

12.Bestämning av en lampas effekt.

13.Kondensatorns upp- och urladdning.

14,Parellellkoppling av två kondensatorer.

15.Seriekoppling av två kondensatorer

16.Seriekopplade dioder

17.Dioden

18.NPN-transistorns strömledningsförmåga.

19. Principen för brandvarnare

20.Korridorbelysning

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Förmågan att kunna genomföra laborationer i elektronik och kunna beskriva och förklara vad som händer vid försöken.


Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Laborationer med komponenterna motstånd,diod,transistor och kondensator samt göra mätningar av ström,spänning och resistans och beräkningar med Ohms lag.

 

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Matriser

Fy
Elektronik

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Begrepp
Användning av fysikens begrepp, modeller och teorier
Kan utläsa information från ett kopplingsschema. Kan beskriva de olika komponenternas funktion och hur komponentera påverkar strömstyrkan.
Kan utläsa information från ett kopplingsschema och omsätta bilden till verklighet med hjälp av komponenter. Visar god förståelse för hur de olika komponenterna påverkar strömstyrkan.
Kan utläsa information från ett kopplingsschema och omsätta bilden till verklighet med hjälp av komponenter. Visar mycket god förståelse för hur komponenternas uppbyggnad påverkar strömstyrkan samt hur de olika komponenterna kan användas på ett effektivt sätt.
Resonemang
om företeelser i vardagslivet som rör elektricitet.
Jag kan ge exempel på elektriska kretsar i min vardag. Jag kan föra enkla resonemang kring uppbyggnad & funktion av dessa elektriska kretsar.
Jag kan beskriva hur elektriska kretsar i min vardag är uppbyggda och hur de fungerar. Jag kan också resonera kring fördelar & nackdelar med olika typer av elektriska kretsar.
Jag kan ingående beskriva hur elektriska kretsar i min vardag är uppbyggda och hur de fungerar. Jag kan också resonera kring fördelar & nackdelar med olika elektriska kretsar samt komma med konkreta förslag på alternativa lösningar.
Genomförande
Koppla komponenter utifrån ett kopplingsschema.
I undersökningar använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningar använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningar använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: