Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenskt 1800-tal

Skapad 2016-04-13 10:38 i Östlyckeskolan Alingsås
Grundskola 7 Historia
...

Innehåll

Avsnitt 1

Uppgifter

  • Reflektion 1800-talet

Matriser

Hi
Förändringens tid - Svenskt 1800-tal

Beskriva sammanhang / företeelser

F
E
C
A
Aspekt 1
Beskriva, redogöra, sammanfatta, berätta
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Ett försökt till att sammanställa fakta till en sammanfattning.
Sammanfattningen ger uttryck för en helhetsförståelse där sammanhanget beskrivs i stora drag.
Sammanfattningen ger uttryck för en helhetsförståelse där sammanhanget tydligt framgår.
Aspekt 2
Belysa med exempel
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Ger inga exempel.
Använder exempel Exemplen är för få eller för många.
Använder exempel så det blir lättare för läsaren att förstå innehållet. Det finns en balans mellan detaljer och helhet
Aspekt 3
Urval av fakta
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
De fakta som valts ut och används är relevanta men något knapphändiga för uppgiften
De fakta som valts ut och används är relevanta men detaljer som skulle ha gett arbetet ett större bredd och djup har utelämnats.
De fakta som valts ut och används är relevanta. Allt väsentligt för sammanhanget är medtaget.

Föra under-byggda resonemang

F
E
C
A
Aspekt 1
Logik / relevans
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Resonemangen är inte helt och hållet relevanta eller logiska.
Resonemangen är till viss del relevanta eller logiska.
Resonemangen är helt och hållet relevanta eller logiska.
Aspekt 2
Fakta och saklighet
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Resonemangen är inte helt och hållet underbyggda av fakta, alternativt bygger de på subjektiva åsikter som inte är underbyggda med fakta.
Resonemangen underbyggs till del av fakta, alternativt kan det förekomma subjektiva åsikter som inte är underbyggda med fakta.
Alla resonemang är till alla delar underbyggda av fakta.
Aspekt 3
Perspektiv /aspekter
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Resonemanget utgår ifrån ett perspektiv eller en aspekt.
Resonemanget utgår ifrån några olika perspektiv eller aspekter
Resonemanget utgår ifrån flera olika perspektiv eller aspekter.
Aspekt 4
Resonemangs-kedjor
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Resonemanget byggs upp i ett led / ett steg.
Resonemanget byggs upp i några led / några steg.
Resonemanget byggs upp i flera led / flera steg.

Användningen av fakta, begrepp, teorier och modeller

F
E
C
A
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Använder många begrepp i sina resonemang. Förståelse för begreppens innebörd framgår inte.
Använder relevanta begrepp, teorier och modeller i sina resonemang. Begreppen används så att förståelse för deras innebörd framgår.
Använder flera begrepp, teorier och modeller som är relevanta för sammanhanget i sina resonemang. Begreppen används så att förståelse för deras innebörd framgår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: