Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nytt liv 7C

Skapad 2016-04-13 11:33 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
Under det här arbetsområdet kommer vi arbeta med det som omger oss, svampar och växter. Vi kommer att skapa liv.
Grundskola 7 – 9 Biologi

Under det här arbetsområdet kommer vi arbeta med det som omger oss, svampar och växter. Vi kommer att skapa liv.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi och förklara biologiska samband i naturen.
 

Centralt innehåll

  • Fotosyntes och andra ekosystemstjänster

  • Biologisk mångfald

  • Fältstudier och experiment
  • Dokumentation av undersökningar

Metod

Arbetssätt:

  • Gemensamma genomgångar
  • Fältstudier
  • Växtodling
  • Rapportskrivning

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:

  • ett aktivt deltagande i muntliga genomgångar
  • En skriftlig rapport

Tidsåtgång

Arbetsområdet beräknas ta ca 4 veckor och avslutas 13/5

Bedömning

För E:

 

Eleven kan jämföra resultaten utifrån givna frågeställningar och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.

Eleven bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

Eleven gör enkla dokumentationer med diagram, bilder och skriftliga rapporter

 

För C:

Eleven kan jämföra resultaten utifrån givna frågeställningar och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.

Eleven ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

Eleven gör utvecklade dokumentationer med diagram, bilder och skriftliga rapporter

 

För A:

Eleven kan jämföra resultaten utifrån givna frågeställningar och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.

Eleven ger förslag och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersökas

Eleven gör välutvecklade dokumentationer med diagram, bilder och skriftliga rapporter

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: