Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - AlfaBert och SifferSara- Kastanjen

Skapad 2016-04-13 12:50 i Kastanjen Örebro
På förskolan Kastanjen arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola

Fokusområde "AlfaBert och SifferSara"

Innehåll

Vad vill vi att barnen ska få uppleva? Vad är barnen intresserade av? Vilka kunskaper har barnen?

Barnen visar stort intresse för bokstäver och siffror. De skriver själva/med hjälp av oss pedagoger, brev, sagor, teatermanus, inbjudningar, listor mm och använder matematik i vardagen. Vi läser ofta böcker och pratar om alfabetet och siffror.

Genom två nya figurer som kommer på besök hoppas vi öka barnens intresse och nyfikenhet.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

Varför har vi valt detta innehåll?

Vi vill ta tillvara på barnens stora intresse för bokstäver och siffror. Vi kommer att introducera två nya figurer för barnen, AlfaBert och SifferSara. Dessa två figurer kommer kontinuerligt under terminen att ge barnen olika uppdrag som har med bokstäver/siffror att göra. Barnen får förhoppningsvis ett ökat intresse för både tal- och skriftspråket och den matematiska världen.Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

Vi introducerar AlfaBert och SifferSara som kommer med olika uppdrag/utmaningar åt barnen. Figurerna kommer genom en läsplatta (där vi pedagoger i förväg spelat in videoklipp) att prata med barnen och ge dem uppdragen.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,

För vem? Hur ska det dokumenteras?

 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
 • Alla barn deltar efter förmåga och intresse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: