Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den amerikanska revolutionen

Skapad 2016-04-13 14:37 i Gullstensskolan äldre Gullspång
En belysning på den amerikanska revolutionen som leder till USAs bildande.
Grundskola 8 Samhällskunskap Historia
...

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Arbetsområdet är en del av ett arbete med tre revolutioner. Vi kommer fokusera på kolonialismen och imperialismen som uppstår när de europeiska stormakterna seglar över Atlanten och bildar kolonier i Nordamerika. Vi kommer mestadels fokusera på de engelska kolonierna.

(Vi kommer under några veckor att arbeta med den amerikanska, den franska och den industriella revolutionen. Den kamp som människorna i Amerika och i Frankrike förde kom att få konsekvenser för kommande generationer, ända fram i våra dagar. Den industriella revolutionen innebar en av de största förändringarna i vår historia då massor av människor flyttade från landet och in till städerna och fabrikerna.)

Elevinflytande

Vi har innan arbetsområdet drar igång pratat om hur vi tror att vi bäst lär oss det centrala innehållet.

Idéer kom fram av olika slag. En del ville ha grupparbete, den del genomgångar, eget arbete och en del se film. Därför kom detta arbetsområde att innefatta de tre senaste önskemålen eftersom nästa arbetsområde då istället blir ett grupparbete.

Ur läroplan och kursplan

Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Du ska visa att du kan:

 • Berätta om  bakgrunden, orsakerna till, skeendet, resultatet och konsekvenserna av den amerikanska revolutionen.
 • Se kopplingar mellan denna tid och nutiden.
 • Förstå och använda viktiga begrepp (som tex. revolution, kolonialism, imperialism, nationalism)
 • Redogöra för hur olika grupper påverkades av revolutionen..
 • Samt dra paralleller mellan revolutionerna.

Arbetssätt

 • Lärarledda genomgångar.
 • Läsning av olika texter, främst i läroboken, men även från andra källor.
 • Diskussioner
 • Film.

Bedömning

Det som kommer att bedömas är:

 • Dina förmågor i förhållande till det aktuella centrala innehållet. De kan du visa både genom skriftliga uppgifter och i samtal och diskussioner.
 • Din förmåga att se samband mellan dåtid, nutid och framtid..
 • Din förmåga att kunna redogöra för och analysera bakgrund, orsak, skeende, resultat och konsekvenser orsak av de olika revolutionerna.

Matriser

Hi Sh
Tre revolutioner

Tre revolutioner

E
C
A
Kunskaper om historia
Du har grundläggande kunskaper och använder dem för att beskriva och förklara händelser/företeelser
Du har goda kunskaper och använder dem för att beskriva och förklara händelser/ företeelser på ett tydligt sätt
Du har mycket goda kunskaper och använder dem för att beskriva och förklara händelser/ företeelser på ett tydligt sätt
Resonemang om orsaker och konsekvenser
av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang. Ex: Du ger exempel på enstaka orsaker till revolutionerna och några konsekvenser av dem.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Ex: Du ger några tydliga exempel på orsaker revolutionerna och några tydliga konsekvenser av dem.
Du för väl utvecklade och väl underbyggda resonemang. Ex: Du ger tydliga exempel på orsaker till revolutionerna och konsekvenser av dem ur olika perspektiv
Se samband och förklara
Du kan undersöka några utvecklingslinjer ex inom levnadsvillkor eller politik
Du beskriver enkla och konkreta samband mellan olika tidsperioder, händelser/företeelser och ger enkla förklaringar till dessa.
Du beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder, händelser/företeelser. Ex: Du har med flera beståndsdelar och du kan tydligt förklara dessa i flera led.
Du beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder, händelser/företeelser. Ex: Du har med flera beståndsdelar och du kan tydligt förklara dessa i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv.
Motivera och resonera
Du anger en tänkbar fortsättning på någon utvecklingslinje
Du motiverar och resonerar med enkla förklaringar och några hänvisningar till det förflutna och till nuet
Du motiverar och resonerar med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet
Du motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet
Använda historiska begrepp
kopplade till ämnesområdet för att beskriva och förklara ex politik, klass, revolution, ideologi
Du använder ord, begrepp som hör till ämnet och de används oftast helt korrekt och i rätt sammanhang.
Du använder ord, begrepp som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
Du använder ord, begrepp på ett lämpligt sätt. Du använder dina kunskaper i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: