Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ENGELSKA vt 16 år 5 "Talk, speak and tell"

Skapad 2016-04-13 16:43 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 5 Engelska

Du tränar på de muntliga förmågorna: tala, prata och berätta på engelska samt att förstå det som sägs.

Innehåll

Arbetsområde, tidsperiod, årskurs, datum

Vi arbetar med detta område under v 15 - 18. 

Syfte

 

 

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Konkretisering

Att träna på:

 • att tala engelska - ordkunskap, meningsbyggnad, grammatik
 • att prata engelska - samtal, frågor och svar
 • att berätta på engelska - berätta om något valfritt på engelska inför klassen
 • att förstå det som sägs - återberätta, interagera

Centralt innehåll

 

 • Subject areas that are familiar to the pupils.
 • Daily situations, interests, people, places, events and activities.
 • Views, feelings and experiences.
 • Daily life, ways of living and social relations in different contexts and areas where English is used.
 • Listening and reading – reception
 • Clearly spoken English and texts from various media.
 • Oral and written instructions and descriptions.
 • Different types of conversations, dialogues and interviews.
 • Films and dramatised narratives for children and youth.
 • Songs, sagas and poems.
 • Strategies to understand key words and context in spoken language and texts, for example, by adapting listening and reading to the form and content of communications.
 • Different ways of searching for and choosing texts and spoken English from the Internet and other media.
 • Language phenomena such as pronunciation, intonation, grammatical structures, spelling and also fixed language expressions in the language pupils encounter.
 • How words and fixed language expressions, such as politeness phrases and forms of address, are used in texts and spoken language in different situations.
 • How different expressions are used to initiate and complete different types of communications and conversations.
 • Speaking, writing and discussing – production and interaction
 • Presentations, instructions, messages, narratives and descriptions in connected speech and writing.
 • Language strategies to understand and make oneself understood when language skills are lacking, such as through reformulations.
 • Language strategies to participate in and contribute to discussions, such as questions, and phrases and expressions to confirm understanding.
 • Language phenomena to clarify and enrich communication such as pronunciation and intonation, spelling and punctuation, polite phrases, and other fixed language expressions and grammatical structures.

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Undervisning

TALA: Vi tränar på att tala engelska genom att spela olika spel som går ut på att man beskriver, svarar på frågor, räknar upp saker m.m.

ORDFÖRRÅD: Vi spelar ordbingo för att utöka ordförrådet.

GRAMMATIK: Läxan varje vecka är att göra olika "uppdrag" på Elevspel.se.

PRATA:  Träna på att samtala enligt mall/gamla N.P

BERÄTTA: Förbereda och genomföra en kort, muntlig presentation inför sin engelskagrupp om något som man själv har valt.

Bedömning

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 6
  För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
 • En  E 6
  Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
 • En  E 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Utvärdering

Planeringar, matriser och kunskapsutveckling uppdateras löpande på UNIKUM.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: