Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Referat och källkritik 9d Viksängsskolan

Skapad 2016-04-14 09:49 i Viksängsskolan Västerås Stad
Grundskola 9 Svenska

Hur återberättar man det viktigaste i en text med egna ord, utan att plagiera? Hur anger man källor på ett korrekt sätt? Hur kan jag kontrollera en källas sanningshalt?

 

Innehåll

Mål

Målet med arbetet är att du ska kunna skriva referat. Du ska utveckla din förmåga att ta ut det viktigaste i en text samt din förmåga att skriva en text korrekt och enligt genrens normer.

Du ska också lära dig att källhänvisa på korrekt sätt och undersöka källors trovärdighet.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Undervisning och genomförande

Vi inleder med att gå igenom vad referat innebär och vilka kännetecken texttypen innehåller. Vi läser tillsammans exempeltexter, övar på att ta ut stödord och på att återberätta muntligt i basgrupperna. Vi ser sedan på en exempeltext av referat.

Vi går sedan vidare och diskuterar källkritik. Varför är det viktigt att ta reda på vem som är avsändare av ett budskap, en artikel eller liknande. Vi lär oss vara källkritiska mot inlägg på facebook.

 

Du kommer även att få ta del av en matris innehållande information kring att söka, välja och sammanställa information.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Bedömning

Du redovisar att du känner till genren genom att delta i diskussioner och ger respons på kamraters åsikter. Syftet med denna uppgift är att du ska vara förtrogen med referatteknik och känna till hur man källhänvisar samt har ett kritiskt öga till allt du läser.

Matriser

Sv
Referat

Läsa

E
C
A
• sammanfatta
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

Skriva

E
C
A
• skriva olika slags texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
• skriva sakprosa
Sammanställningarna kännetecknas av enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
-Referat av handlingen -Viss information saknas -Onödig information som ej behövs för helheten -Källan ej korrekt angiven -Bristfällig styckeindelning
-Kort referat av handlingen, med fokus på huvudhandlingen. -Viss information saknas -Källan korrekt angiven -Enstaka referatmarkörer -Relativt väl fungerande styckeindelning
-Kort referat av handlingen, med fokus på huvudhandlingen -Källan korrekt angiven -Flera referatmarkörer -Väl fungerande styckeindelning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: