Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enskilt arbete: Norden

Skapad 2016-04-14 13:41 i Duveds skola Åre
Enskilt arbete om de nordiska länderna.
Grundskola 8 Geografi

Vi kommer att titta närmare på de nordiska länderna. Du kommer särskilt att få fördjupa dig i ett av de nordiska länderna.

Innehåll

Koppling läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Presentation

Uppgift: 1.

Du ska göra ett informationsblad, häfte eller liknande där du presenterar landet för dina klasskamrater.

 • Kortfakta: ( ex. invånarantal, huvudstad, flagga)
 • En karta, med de största floderna, sjöarna, bergen och städerna.
 • Natur
 • Ekonomi (Ex. Industri, råvaror, transporter, handel, jordbruk, fiske, skogsbruk).
 • Politik: hur styrs landet? (Ex. monarki/republik?)
 • Vad som är utmärkande för landet? (Vad är landet känt för? Det kan exempelvis vara en person, maträtt, byggnad)
 • Annan intressant information (kultur, nationaldag, traditioner, religion, historia. Fördelar och nackdelar med att bo i landet.)

 

 Uppgift 2:

Du ska redovisa ”ditt land” för några av dina klasskamrater. 

Tänk på att ha kontakt med gruppen då du redovisar. Tala lugnt, högt och tydligt så att alla hör. Läs på så att du kan berätta fritt.

   

 

Bedömning

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper både muntligt och skriftligt.

Muntligt: genom att delta i diskussioner och genom din redovisning.

Skriftligt: genom presentationen av ditt land.

 

Matriser

Ge
Matris geografi - övergripande

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samspel människa, samhälle & natur
Du har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur. Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Du har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur. Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Du har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur. Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kartor, källor, teorier, metoder och tekniker
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt. Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Namngeografi
Du har grundläggande kunskaper om Nordens namngeografi. Du visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleks-relationer mellan olika geografiska objekt.
Du har goda kunskaper om Nordens namngeografi. Du visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har mycket goda kunskaper om Nordens namngeografi. Du visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: