Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - kartan

Skapad 2016-04-14 14:35 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska

I detta arbete ska du få möjlighet att utveckla dina kunskaper i geografi. Du ska lära dig mer om kartor och väderstreck. Du ska även få veta mer om vårt vackra landskap Skåne.

 

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SO
  Syfte - Geografi göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Centralt innehåll

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ge  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • Ge  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Undervisning/lärande

Du kommer att träna dina förmågor genom att:

 • få lära dig nya begrepp och dess betydelse, t.ex. plats, läge, gräns och väderstreck
 • få arbeta med olika typer av kartor
 • få träna på att återge lägen med hjälp av de fyra väderstrecken
 • repetera vilka världsdelar och världshav som finns och även var de ligger
 • titta på filmer, på bilder i böcker samt läsa faktatexter
 • få lyssna på genomgångar och vara delaktig i diskussioner i både helklass och mindre grupper
 • orientera dig i närområdet
 • du ska träna på kartgeografi för landskapet Skåne

Du kommer att få träna på att ta ett personligt ansvar för dina studier och arbetsmiljö på följande sätt:

 • att ha arbetsmaterial som tillhör uppgifterna
 • använda din tid under lektionerna
 • lita på din egen förmåga att lösa dina uppgifter

Bedömning

Din förmåga att:

 • använda en kartbok
 • beskriva och återge lägen med hjälp av de fyra väderstrecken
 • namnge världsdelarna och världshaven samt peka ut dessa på en karta
 • namnge och placera ut några för dig viktiga platser
 • orientera dig efter en karta och peka ut var du är

Du ska känna till:

 • hur en kompass fungerar
 • något om Skånes naturtyper
 • en del av Skånes städer, sjöar, åar mm.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Uppgifter

 • Vad kan jag om Skåne?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: