Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FO Barns inflytande

Skapad 2016-04-14 17:16 i Hillängens förskola Ludvika
Förskola

Beskriv arbetsområdet/temat lite kort.....

Barnen har fått varit med och bestämma i temat myrorna.

 

 

 

Innehåll

NULÄGE

Hur ser det ut i barngruppen idag? Vad är barnen intresserade av? Vilka behov ser vi?

Flera barn visade en dag ett stort intresse för en myra vi hittade ute på gården. Vi diskuterade och pratade kring myror, hur ser de ut o.s.v.. Vi tittade sedan på bilder av myror på iPaden och använde förstoringsglas för att titta på en myra som (lyckat nog) hade hamnat på en pedagogs ben och följde med oss in. Vi märkte att det hade väckts ett intresse hos barnen och valde därför att, utifrån FO barns inflytande, arbeta med myror.

BRAINSTORMING MED BARNEN

Vad vet barnen redan idag? Brainstormingen dokumenteras KORT Í NÅGON FORM... ( foto på kladd, pic collage etc...)

Vi har frågat barnen om vad dom vet/ vill veta om myror. 

 Brainstormingen kom spontant under utevistelse i skogen.

SYFTE

Vad ska utvecklas? Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Att barnen själva fått insikt om att dom fått vara med och bestämma vad dom vill veta om myror.

MÅL UR LÄROPLANEN

Vilka mål vill vi jobba mot? Max fem st.

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

METOD

Hur gör vi? Vilka lärprocesser/aktiviteter ska vi använda oss av för att utveckla barnens förmågor?

Vi tänker på att lyssna på vad barnen säger och vad de ger uttryck för att de vill lära sig. För att lättare genomföra detta använder vi oss utav samtalsmatta som metod. Vi använder oss av varierade aktiviteter för att barnen ska få uppleva på flera olika sätt.

 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem dokumenterar?

Vi filmar, fotar och skriver ner barnens tankar och funderingar.

Alla i arbetslaget dokumenterar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: