Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gudar och hjältar i nordisk mytologi

Skapad 2016-04-14 20:57 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola 3 Svenska Bild SO (år 1-3)

Nordisk mytologi är läran om myter som berättades i Norden under förkristen tid, främst under vikingatiden. Den nordiska mytologin ger en bild av hur människorna i det forna Norden uppfattade världen och hur detta påverkade deras liv. I den nordiska mytologin får du lära dig saker ur deras tradition som levt vidare ända fram till våra dagar och du får bland annat ett svar på, hur och varför veckodagarna heter som de gör.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Arbetet ska lära dig om gudar och hjältar i nordisk mytologi. Du ska få förståelse för att det har funnits olika gudar i svenska folktro. Du ska även få reda på att vissa av dessa berättelser lever kvar än idag på olika sätt.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • SO
  Syfte - Religionkunskap analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Du kommer att fördjupa dig i få kunskaper i

 • repetera forntiden och tidslinjen
 • hur människorna under denna tid levde.
 • vad människor i Norden trodde på innan kristendomen kom till Sverige.
 • hur våra veckodagar fått sina namn.
 • hur vi kan se spår av nordisk mytologi i dagens samhälle.
 • läsa och lyssna till olika berättelser kring asatron.
 • grupp skapa världsbilden under asatron i olika material som lera, kartong, färg , sten, sand mm
 • Du kommer att lära dig om gudar och hjältar i nordisk mytologi genom att titta på avsnitt ur den tecknade serien "I Odens rike! UR

Bedömning av arbetsområdet:

Vi kommer att bedöma hur

 • du lyssnar och deltar i arbetet om gudar och hjältar i den nordiska mytologin.
 • du kan berätta något om hur veckodagarna har fått sina namn.
 • du kan berättar om någon gud, jätte eller väsen och beskriva deras specifika drag
 • du deltar och bidrar till skapandet av den gemensamma världen i grupparbete.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • SO   3
  Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi arbetar med arbetsområdet under v. 4-7 2014.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: