Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Huset

Skapad 2016-04-14 21:15 i Högåsskolan Knivsta
Vi arbetar med ett skrivprojekt: Huset. En matris som bygger på Kursplanens kunskapskrav för år 6.
Grundskola 4 Svenska
...

Innehåll

Övergripande mål

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

Mål ur syftet

Att utveckla förmågan att

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll år 4-6

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Konkretiserade mål

Du ska använda stor och liten bokstav på rätt sätt. Du ska använda punkt, frågetecken och utropstecken rätt. Du ska kunna dela in din text i stycken. Du ska få skapa bilder som ska samspela med din text. Du ska själv kunna läsa igenom och rätta din text samt ge respons på andras texter. Du ska tränas i att använda ordböcker för stavning och ordförståelse.

Det här ska vi göra

Du ska skriva en roman som handlar om ett hus. Först läser läraren en text till en bild ur undervisningsmaterialet. Därefter får eleverna först rita en bild och därefter skriva ett utkast. Texterna ska byggas utifrån vissa fastställda kriterier och ramar. Läraren läser utkastet och gör en del rättningar. Därefter skriver eleven in sin text i "boken". Det är viktigt att eleverna skapar sin "egen" berättelse. Hela klassen följs åt kapitel för kapitel för att man ska kunna ha gemensamma genomgångar av varje kapitels kriterier. Du kommer att få träna på att ge och ta emot respons på andras och din egen text. Du ska få skapa bilder som passar till din text. När skrivprojektet är klart kommer dina föräldrar att få läsa ditt arbete.

Matriser

Sv
Skrivutveckling

Förmågan att:

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll. Dina berättande texter innehåller enkla personbeskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll. Dina berättande texter innehåller utvecklade personbeskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. De berättande texter du skriver innehåller väl utvecklade personbeskrivningar och väl utvecklad handling.
Språklig variation
Du har viss språklig variation i din text. Det betyder t ex att du ibland varierar början på meningarna.
Du har förhållandevis god språklig variation i din text. Det betyder t ex att du ofta varierar början på meningarna.
Du har god språklig variation i din text. Det betyder t ex att du varierar början på meningarna.
Struktur
Du kan skriva en text med en i huvudsak fungerande struktur. Det betyder att du oftast har en början, en mitt och ett slut. Du förstår varför det är bra att dela in en text i stycken.
Du kan skriva en text med en relativt väl fungerande struktur. Det betyder att du har en början, en mitt och ett slut. Du delar ibland in din text i stycken.
Du kan skriva en text med tydligt innehåll och väl fungerande struktur. Det betyder att du har en början, en eller flera höjdpunkter och ett slut i texten. Du delar in din text i stycken.
Samspel mellan text och bild
Du kan lägga till bilder som passar till dina texter och som förstärker innehållet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan lägga till bilder som passar till dina texter och som förstärker och levandegör dina texter på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan lägga till bilder så att text och bild samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och så att bilden förstärker och levandegör textens budskap.
Respons
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Förmågan att

 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skrivteknik
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: