Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text

Skapad 2016-04-15 07:20 i Harbo skola Heby
Hur ska du skriva för att förklara hur man gör något. Hur ska du skriva för att läsaren ska göra rätt, så att det ska bli enkelt att förstå vad du menar.
Grundskola 4 Svenska

Hur ska du skriva för att förklara hur man gör något. Hur ska du skriva för att läsaren ska göra rätt, så att det ska bli enkelt att förstå vad du menar.

Innehåll

Syfte - förmågor du ska utveckla

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll som arbetsområdet tar upp:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi går igenom hur en instruktion är uppbyggd, vad den ska innehålla.
Vi tränar på både verb och substantiv och böjer dem.
Till sist skriver du en egen instruerande text. Du väljer fritt vad du vill skriva om.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

 • hur väl du kan skapa en instruktion med dess typiska drag
 • hur väl du använder stor bokstav, punkt och skiljetecken.
 • hur väl du förstår och använder rätt form på verb och substantiv

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi kommer att arbeta med arbetsområdet under vårterminen.

Matriser

Sv
Allmän bedömningsmatris Harbo skola

Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
•Skapa en instruerande text
•använda punkt, stor bokstav, skiljetecken
-använda rätt form på verb och substantiv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: