Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag, familjen, mina vänner och skolan.

Skapad 2016-04-15 08:44 i Österbyskolan Östhammar
Samhällskunskap
Grundskola 4 – 5 Teknik Religionskunskap Svenska Matematik Samhällskunskap

Vi funderar över olika familjekonstellationer samt hur det är att vara en del av en familj. Vi tar också upp vad vänskap är, hur det är att gå i skolan och vad man kan göra för att alla ska må bra både i skolan och i sig själva.

Innehåll

Familj och vänner

Hur kan en familj se ut och hur är det att vara en del av en familj?
Kan man leva helt ensam utan vänner?

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  4-6
  Etik Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Skrivprocessen.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Skolan

Varför går man i skolan?
Vem bestämmer i skolan? Vad gör man när det inte fungerar i skolan?

Du har rätt att vara dig själv

Vad kan kallas mobbning? Hur är det att vara mobbad?
Vad kan man göra för att motverka mobbning?
Fördomar och rasism.

 

 

Matriser

Re Sv Ma Sh Tk
Jag,familjen,mina vänner och skolan

Kunskapskrav

Ny nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att
Reflektera över olika samhällsstrukturer
 • Sh
 • Sh
Du behöver stöd för att nå grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har GODA KUNSKAPER om olika samhällsstrukturer.
Du har MYCKET GODA KUNSKAPER om olika samhällsstrukturer.
Förmåga att
Analysera, resonera och argumentera
 • Sh
Du behöver stöd för att kunna undersöka frågor om samhället.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett ENKELT sätt hur de hänger ihop med varandra.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett UTVECKLAT sätt hur de hänger ihop med varandra.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett VÄLUTVECKLAT sätt hur de hänger ihop med varandra.
Förmåga att
Använda samhällsveten-skapliga begrepp
 • Sh
Du behöver stöd för att förstå och använda samhälls-vetenskapliga begrepp.
Du kan använda samhällsvetenskapliga begrepp på ett GANSKA BRA sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda samhällsvetenskapliga begrepp på ett BRA SÄTT när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda samhällsvetenskapliga begrepp på ett MYCKET BRA sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: