Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra år 7

Skapad 2016-04-15 09:01 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Målet med det här området är att lära sig grunderna kring uttryck och ekvationer.
Grundskola 7 Matematik
...

Innehåll

Syfte och mål

Syfte
Du ska utveckla förmågan att:
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
föra och följa matematiska resonemang, och
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Konkretiserade mål

Efter att ha arbetat med detta område ska du kunna: 

skilja mellan ett uttryck och en ekvation
lösa ekvationer
använda begreppen likhet, variabel, värde, obekant, uttryck och ekvation
tolka uttryck skrivna med variabler
förenkla uttryck
beräkna värdet av uttryck
lösa och formulera problem med hjälp av ekvationer
använda en metod för att pröva din lösning

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  7-9
  Algebra Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Ma  7-9
  Algebra Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  7-9
  Algebra Metoder för ekvationslösning.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matriser

Ma
Diagnos

Diagnos algebra

Träna mer
Har kunskap om
Lösa ekvationer
Behöver träna mer på att lösa enklare ekvationer.
Kan lösa enklare ekvationer
Tolka uttryck
Behöver träna mer på att tolka algebraiska uttryck.
Kan tolka algebraiska uttryck.
Värdet av ett uttryck
Behöver träna mer på att räkna ut värdet av ett uttryck.
Kan räkna ut värdet av ett uttryck.
Förenkla uttryck
Behöver träna mer på att förenkla uttryck.
Kan förenkla enklare uttryck.
Ställa upp egen ekvation
Behöver träna mer på att ställa upp egna ekvationer
Kan ställa upp egna ekvationer.

Ma
Muntligt test

Muntligt test

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1 Problemlösning
Att ställa upp egna ekvationer utifrån olika situationer
Eleven kan använda ekvationer för att lösa välkända problem i bekanta situationer.
Eleven kan använda ekvationer för att lösa olika problem i bekanta situationer.
Eleven kan använda ekvationer för att lösa problem i nya situationer.
Begrepp
i vilken grad eleverna visar kunskaper om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
Eleven har grundläggande kunskaper om begreppen likhet, variabel, obekant, uttryck, ekvation och kan använda dem i välkända sammanhang på ett någorlunda fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om begreppen likhet, variabel, obekant, uttryck och ekvation och kan använda dem i kända sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om begreppen likhet, variabel, obekant, uttryck och ekvation och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
kvaliteten på metoder eleven använder, hur väl procedurer och beräkningar genomförs.
Eleven kan beräkna värden och förenkla enklare uttryck samt lösa enklare ekvationer på ett fungerande sätt.
Eleven kan med relativt god säkerhet beräkna värden och förenkla uttryck samt lösa ekvationer på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan med säkerhet beräkna värden och förenkla uttryck samt lösa ekvationer på ett mycket väl fungerande sätt.
Resonemang
kvaliteten på elevens slutsatser, analyser och reflektioner och andra former av matematiska resonemang.
Eleven deltar i diskussionen och kommer med något påstående eller fråga som till viss del för diskussionen framåt.
Eleven deltar aktivt i diskussionen genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven deltar aktivt i diskussionen genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar den.
Kommunikation
Kvaliteten på elevens redovisning och hur väl eleven använder matematiskt språk och uttrycksformer.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då algeriska uttryck med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då algeriska uttryck med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då algeriska uttryck med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: