Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 6 - Procent år 7 - Vt 16

Skapad 2016-04-15 10:33 i Vasaskolan Hedemora
Under veckorna 16-19 kommer vi att arbeta med procent . Vi kommer att omvandla procent till bråk och decimalform samt beräkna prisförändringar.
Grundskola 7 Matematik

Under veckorna 16-19 kommer vi att arbeta med procent . Vi kommer att omvandla procent till bråk och decimalform samt beräkna prisförändringar.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Vi kommer att arbeta problembaserat.
Färdighetsträning i Matte direkt
Stort fokus på resonemang och kommunikation

 

Begrepp/Matteord

bråkform, decimalform, procent, procentform, procentsats, rabatt

Planering

v 16 Genomgång samt eget arbete

v 17. Genomgång samt eget arbete, diagnos

v. 18 fördjupning

v. 19 repetitionsuppgifter samt prov, torsdag och fredag

 

 

Matriser

Ma
Kapitel 5 - Bråk , år 7 vt 16

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begreppsförmåga
kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i välkända sammanhang ex. förklara och använda matteorden på rätt sätt beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer
Du har ännu inte visat kunskaper om matematiska begrepp Du behöver stöd för att beskriva olika begrepp
Färglägga procent i en figur Omvandla bråkform och decimalform till procent
Skriva ett probem utifrån ett uttryck. Ex 0,8 x 800kr
Problemlösnings- förmåga
lösa olika problem i bekanta situationer genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du behöver stöd för att lösa enkla problem i elevnära situationer
Problem som handlar om ett beräkna hyresökning. Beräkna den procentuella rabatten
Omvandla procent till antal. Beräkna rea på rea.
.
Metodförmåga
Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Du behöver stöd att kunna välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder
Metod för att räkna ut ex: 6% av 300 kr KLockan och procent Ex: 25% av 60 min
KLockan och procent Ex: 60% av 60 min Metod för att räkna ut rea ( anv decimaltal)
Resonemangs- förmåga
Du för resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du behöver stöd för att kunna föra resonemang
Resonemang om att jämför två biler av procent.
Resonemang om att jämföra procentuella rabatten. Förklara hur rea på rea påverkar ett pris.
Kommunikationsförmåga
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med anpassning till sammanhanget. ex du kan berätta hur du har tänkt och visar en lösning på flera sätt
Du behöver stöd för att kunna redogöra för och samtala om tillvägagångssätt
Metod för att räkna ut procentförändring. Berkningen går att följa.
Beräkna areaökning och motivera ditt svar.
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. ex du kan ha en diskussion med en kamrat som redovisar en lösning, du ska då vara en "kritisk vän"
Du behöver stöd i redovisningar och samtal
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: