Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk1

Skapad 2016-04-15 12:07 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Svenskaundervisning vårterminen årskurs 1
Grundskola 1 Svenska

Du ska få lära dig om bokstäver och hur man sätter ihop dem till ord. Du ska få träna på att både skriva och läsa. Tillsammans utvecklas vi och får ta del av språket, bokstäverna och fantastiska böcker.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om det svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för olika syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Undervisningens innehåll: Vad?

 • bokstavsinlärning
 • läsning
 • läsförståelse
 • skrivning
 • tala och lyssna
 • reflektion

Undervisningens innehåll: Hur?

 • Bokstavsinlärning:

Vi använder oss av boken "Forma språket" som bas. Vi lär oss att skriva varje bokstav och att kunna dess ljud. Vi hittar bokstaven i ord och skriver egna ord där bokstaven ingår. Vi jobbar med varje bokstav på ett laborativt sätt genom uteaktiviteter, läsaktiviteter, skrivaktiviteter och spårning.

 • Läsning:

Varje dag har vi högläsning. Eleverna kan låna böcker i klassrummet/skolbiblioteket för att stimulera läsningen. Vi ljudar och läser texter tillsammans som eleverna har skrivit. Vid minst ett tillfälle per vecka har vi läsgrupper, där eleverna får stöd i mindre grupper med sin läsning.

Dessutom har eleverna i läxa att läsa 15 min om dagen för att fortsätta stimulera läsningen även hemma.

 • Läsförståelse:

En gång i veckan kommer vi att arbeta med analys av de texter vi läser. Detta genom att läsa texter ur "Språkskrinet-läsförståelse" och svara på frågor och reflektion kring denna. 

 • Skrivning:

Vi skriver texter tillsammans på tavlan. Då pratar vi om ord och meningar, samt vad som är viktigt vid skrivande. Eleverna kommer även att lära sig att en text behöver en början, mitt och ett slut. Hur man bygger upp meningar - storbokstav i början och punkt på slutet.Eleverna kommer att få prova på att skriva olika sorters texter som: - berättelser till bilder, listor, inbjudningar, berättelser utifrån tankekartor, vykort, brev, dikter och faktatexter.

Vi kommer att använda språkskrinet som utgång för skrivuppgifter.

 • Tala och lyssna:

På morgonsamlingarna går ett barn fram och läser ur almanackan. Vi samtalar om saker vi upplevt. På klassrådet samtalar vi om saker som är bra eller behöver förbättras ute eller inne. Eleverna kan komma med förslag på aktiviteter etc. Ibland visar de sina alster för varandra och berättar. På fredagar har vi en gemensam reflektion av veckan som gått där eleverna får återberätta.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

 • Kunna forma alla bokstäverna
 • Kunna ljuda enklare ord.
 • Kunna namnet på de flesta bokstäverna och veta hur de låter.
 • Känna igen vanliga ord som jag, vi, är, och ...
 • Kunna svara på frågor med hjälp av bild och text i enklare bok.
 • Förstå enklare muntliga instruktioner.
 • Kunna lyssna på sina kamrater och lärare.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Bedömning

Bedömning sker både muntligt och skriftligt under det löpande arbetet på lekionerna. Det sker då vi är i helklass men även i halvklass.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: