Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 6 - Sannolikhet, år 8 vt 16

Skapad 2016-04-15 12:12 i Vasaskolan Hedemora
Under veckorna 18-21 kommer vi att arbeta med sannolikhet. Vi kommer att beräkna sannolikheter i olika situationer, sannolikhetsfördelning. Kombinatorikövningar dvs på hur många olika sätt man kan kombinera ex olika färger på kläder.
Grundskola 8 Matematik

Under veckorna 18-21 kommer vi att arbeta med sannolikhet. Vi kommer att beräkna sannolikheter i olika situationer, sannolikhetsfördelning. Kombinatorikövningar dvs på hur många olika sätt man kan kombinera ex olika färger på kläder.

Innehåll

Syfte och mål

Syfte i grundkursen: 

 • begreppet sannolikhet
 • räkna med sannolikhet
 • praktiska försök med sannolikhet
 • räkna med kombinatorik

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  7-9
  Sannolikhet och statistik Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
 • Ma  7-9
  Samband och förändring Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:

Muntliga genomgångar med diskussion i helklass. 
Färdighetsträning i Matte direkt
Stort fokus på resonemang och kommunikation

Begrepp/Matteord

Planering

v 18 Genomgång samt eget arbete

v 19 eget arbete

         Laboration omkring sannolikhet, dokumentationen och resonemanget kommer

        att bedömas

v.20 Arbete med egen plan ev fördjupning och soluppgifter.

        Laboration omkring sannolikhet, dokumentationen och resonemanget kommer

        att bedömas

v. 21 Repetition och examinationsuppgift enskilt och i grupp.

        Laboration omkring sannolikhet, dokumentationen och resonemanget kommer

        att bedömas

Matriser

Ma
Kapitel 4 - Samband, år 8 vt 16

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begreppsförmåga
kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i välkända sammanhang ex. förklara och använda matteorden på rätt sätt beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer
Du har ännu inte visat kunskaper om matematiska begrepp Du behöver stöd för att beskriva olika begrepp
Kan visa sannolikheten för tärningsspel, kortspel, lotteri, kulspel mm uttrycka sig i %, bråk- eller decimalform
Rita ett träddiagram för två spel, skriva ut chanserna i % , bråk-eller decimalform
Problemlösnings- förmåga
lösa olika problem i bekanta situationer genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du behöver stöd för att lösa enkla problem i elevnära situationer
Beräkna sannolikheten för tärningsspel, kortspel, lotteri, kulspel mm
Beräkna sannolikheten för tärningsspel, kortspel mm i kombination med prissättning
Beräkna sannolikheten för tärningsspel, kortspel mm i kombination med prissättning eller att använda andel i beräkning av antalet kulor i en låda. Vi gör ett försök/lab som du sedan får en liknande problemuppgift på.
Metodförmåga
Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Du behöver stöd att kunna välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder
Beräkna sannolikheten för tärningsspel, kortspel, lotteri, kulspel mm
Beräkna sannolikheten för tärningsspel, kortspel mm i kombination med prissättning
Beräkna sannolikheten för tärningsspel, kortspel mm i kombination med prissättning med metoden träddiagram eller utfallsdiagram
Resonemangs- förmåga
Du för resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du behöver stöd för att kunna föra resonemang
Resonemang omkring rättvisa i ett spel ange en fördel/nackdel
Resonemang omkring rättvisa i ett spel ange en fördel och nackdel med exempel
Resonemang omkring rättvisa i ex ett spel med bevis hämtat från utfallsdiagram / träddiagram
Kommunikationsförmåga
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med anpassning till sammanhanget. ex du kan berätta hur du har tänkt och visar en lösning på flera sätt
Du behöver stöd för att kunna redogöra för och samtala om tillvägagångssätt
Beräkna sannolikheten för tärningsspel, kortspel, lotteri, kulspel mm
Rita ett träddiagram för två spel, skriva ut chanserna i % , bråk-eller decimalform
Beräkna sannolikheten för tärningsspel, kortspel mm i kombination med prissättning. Med tydligt redovisar tillvägagångssätt
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. ex du kan ha en diskussion med en kamrat som redovisar en lösning, du ska då vara en "kritisk vän"
Du behöver stöd i redovisningar och samtal
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: