Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Our Environment

Skapad 2016-04-15 12:35 i Gullstensskolan äldre Gullspång
Planering baserad på temat "The Environment" i Wings 8.
Grundskola 8 Engelska

I detta arbetsområde arbetar vi med temat "Our Environment"

Vi kommer att läsa texter, se videoklipp och föra diskussioner kring ämnet för faktabakgrunden. Vi kommer att beröra ordförråd kopplat till miljö samt lära oss strategier för att diskutera och argumentera ur olika perspektiv.

Vi kommer att använda " de Bonos hattar" i arbetsområdet. Vi kommer också titta på regler för användning av obestämda pronomen "some och any"

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Introduktion

I detta arbetsområde får du lära dig fakta om miljö och miljöproblem på olika nivåer. Du får arbeta med nytt ordförråd samt diskutera och argumentera.

I fokus ligger framför allt muntlig interaktion och produktion och strategier för att ta sig runt språkliga problem samt förmågan att föra fram åsikter och argument.

Grammatiskt arbetar vi med användningen av obestämda pronomen some/any.

Tillvägagångssätt och utvärdering av kunskaper

Arbetsområdet kommer att innehålla  genomgångar, övningsuppgifter, textläsning och översättning, filmklipp och diskussioner.


Kunskaperna utvärderas under arbetets gång främst i form av:

- ditt deltagande i diskussioner samt framförande av åsikter och argument.  Innehållet för diskussionerna är den fakta och argument om miljö som presenterats i texter och filmklipp bl.a

-Ni kommer även få skriva en insändare/debattinlägg kring en valfri fråga som rör miljön. T.ex. global uppvärmning, bensindrivna bilar, köttproduktion, oljeutsläpp, vardagsnedskräpning etc. etc.)

 

 

 

 

Mål för arbetsområdet- "att kunna"

Under arbetsområdet är målet att du på engelska:

 •  i tal och skrift kan redogöra för innehållet i texterna vi arbetar med relevant ord-och frasförråd.
 • kan använda de nya orden/fraserna kopplade till miljö samt de fraser vi arbetat med för att hålla med/inte hålla med.
 • Muntligt kan framföra fakta, åsikter och argument kring ämnet Environment i en debatt.
 • Skriftligt kan framföra fakta, åsikter, argument i en insändare och följa skrivmallen för en insändare
 • Kan förstå reglerna för samt använda de obestämda pronomen some/any.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: