👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstruktioner - BROAR

Skapad 2016-04-15 12:48 i Olandsskolan Östhammar
Konstruktioner med fokus på broar samt val av material
Grundskola 7 Teknik
Att bygga broar är ett sätt att få människor att komma närmre varandra, ett sätt att underlätta kommunikation. Från det att människor började förflytta sig så har man stött på hinder som måste passeras. Att bygga en bro kan vara ett sätt att förenkla förflyttningen. Tekniken att tillverka broar och de material som används har utvecklats genom historien. Från det att man kunde ta sig över en ravin eller ett smalare vattendrag till det att vi idag binder samman kontinenter med varandra.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 1. Innehåll

  Vi kommer gå igenom olika brokonstruktioner och hållfasthet av olika material

  Mål

  Efter detta avsnitt ska du:

  • Förstå olika materials egenskaper
  • Förstå hur olika konstruktioner kan påverka hållfastheten
  • Känna till olika brokonstruktioner
  • Veta hur broar byggdes förr och idag
  • Kunna läsa av och göra en ritning

  Du ska även kunna använda dig av följande ord och begrepp:

  • tryckhållfasthet
  • draghållfasthet
  • elasticitet
  • balk
  • armering
  • korrugering
  • fackverk
  • snitt
  • måttgränslinje
  • måttlinje
  • huvudvy

  Arbetssätt

  Vi kommer att jobba med:

  • Genomgångar
  • Uppgift om en känd bro
  • Diskussioner
  • Gruppuppgift: konstruera en bro enligt er egen ritning
  • Loggbok - där broarbetets gång dokumenteras - enskilt arbete
 2. Du övar på att göra skisser och ritningar.

 3. Teknikarbetets olika faser:
  • Identifiering av behov
  • Undersökning
  • Förslag till lösningar
  • Konstruktion
  • Utprövning

  Detta görs genom att systematiskt pröva och ompröva olika lösningar.

 4. Dokumentation.

 5. Tekniska begrepp

Bedömning - vad och hur

Vad bedöms:

 • Din förmåga att göra ritningar
 • Din förmåga att beskriva en teknisk lösning(broar) med användning av tekniska begrepp.
 • Din förmåga att genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbete

Hur görs bedömningen:

 • Under lektionstid, din ritning av er bro, din arbetsprocess när ni konstruerar er bro.
 • Inlämnat broarbete där du dokumenterat er brokonstruktion och svarat på frågor samt använder dig av de tekniska begreppen.

Undervisning och arbetsformer

 • Ritningar, hur gör man? Genomgång samt praktiskt övning. Ni övar era färdigheter och gör en ritning av en bro.
 • Broarbete, grupparbete 2-3 personer + enskilt skriftligt arbete

Bygger bro, arbetet dokumenteras, där alla steg beskrivs även utprövning, tankar och reflektioner. Utför arbetet enligt teknikarbetets olika faser, se nedan:

Teknikarbetets olika faser:

 1. Identifiering av behov
 2. Undersökning
 3. förslag till lösningar
 4. konstruktion
 5. Utprövning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk

Matriser

Tk
Bedömningsmatris i Teknik år 7-9

Tekniska lösningar

Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
-------->
-------->
-------->
-------->
Undersöka och använda begrepp
Eleven kan med stöd undersöka tekniska lösningar i vardagen. Använder ej ämnesspecifika begrepp för att beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Resonera om material
Eleven får stöd att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Problem och lösningar

Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
-------->
-------->
-------->
-------->
Genomföra arbete, pröva idéer till lösningar och utforma modeller
Eleven har svårigheter att genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten. Behöver stöd med att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Arbetsprocess
Eleven behöver under arbetsprocessen hjälp att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Begrepp och uttrycksformer

Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
-------->
-------->
-------->
-------->
Dokumentation
Eleven gör i begränsad omfattning enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Teknik utveckling

Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
-------->
-------->
-------->
-------->
Resonera kring teknikutveckling
Eleven kan föra begränsad resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar i begränsad omfattning på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

Teknikens påverkan

Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
-------->
-------->
-------->
-------->
Resonera om hur tekniken påverkar individ, samhälle och miljö
Eleven kan i begränsad omfattning föra enkla resonemang om hur val av tekniska lösningar kan få konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.