Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 4-6

Skapad 2016-04-15 13:28 i Rösjöskolan Sollentuna
En övergripande planering i teknik för årskurs 4-6.
Grundskola 4 – 6 Teknik

Med hjälp av teknik blir de olika önskningar och behov vi har verklighet.

Innehåll

Det här ska vi göra:

-Vad är teknik?

-Förvara och förpacka

-Bygga och bo

-Energi i vatten och vind

-Teknik med papper och penna

-Resor och transporter

-Teknik i framtiden

Så här gör vi:

-Grundboken: texter och övningar

-Övningar

-Filmer

-Samtal och diskussioner

Bedömning:

Kopplingar till läroplan

 • Tk  E 6
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  E 6
  Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
 • Tk  E 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk  E 6
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Tk  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Matriser

Tk
Teknik

Rubrik 1

1
Ännu ej påbörjat område.
2
3
4
Beskriva tekniska saker
Du kan ge exempel och beskriva enkla tekniska saker som du känner till och några olika delar i dem.
Du kan förklara enkla tekniska saker som du känner till och några olika delar i dem fungerar tillsammans.
Du kan förklara enkla tekniska saker som du känner till och hur några olika delar i dem fungerar tillsammans. Du ger exempel på andra saker som fungerar på ett liknande sätt.
Beskriva konstruktioner
Du kan ge exempel och beskriva på ett enkelt sätt hur några hållbara konstruktioner, som du känner till, byggs upp och vilka material man använder.
Du kan ge exempel och beskriva på ett utvecklat sätt hur några hållbara konstruktioner, som du känner till, byggs upp och vilka material man använder. Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt vad de har gemensamt.
Du kan ge exempel och beskriva på ett väl utvecklat sätt hur några hållbara konstruktioner, som du känner till, byggs upp och vilka material man använder. Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt vad de har gemensamt.
Konstruera
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett ganska bra sätt att lösa problem och gör enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett bra sätt att lösa problem och gör utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett mycket bra sätt att lösa problem och gör välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Val av metoder
Du kan hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Redovisa
Du kan visa på ett ganska bra sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett enkelt sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett bra sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett mycket bra sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett mycket bra sätt hur du har tänkt.
Diskutera
Utifrån ett historiskt-, etiskt- och miljöperspektiv.
Du kan diskutera på ett ganska bra sätt hur några tekniska saker påverkat samhället utifrån ett historiskt-, etiskt- och miljöperspektiv.
Du kan diskutera på ett bra sätt hur några tekniska saker påverkat samhället utifrån ett historiskt-, etiskt- och miljöperspektiv.
Du kan diskutera på ett mycket bra sätt hur några tekniska saker påverkat samhället utifrån ett historiskt-, etiskt- och miljöperspektiv.

Tk
Teknik åk 4-6

Rubrik 1

Tekniska lösningar
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
De mäktiga 5 Filmer
Tekniklego
Lekplatsexperiment
Ny aspekt
Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
Husbygge (knuttimmer) "Sketchup" datorprogram
Konstruktion av broar "Cargo bridge" datorprogram
Ny aspekt
Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
Tekniklego samband med el
Strömbrytare
Ny aspekt
Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
Ny aspekt
Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
Ny aspekt
Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
Genomgående sedan åk 1.

Ny rubrik

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
Befintlig uppfinning, miljö, glasögon(syn) "Mitt liv som grej" SLI samarbete med SO
Befintlig uppfinning, teleskop, klockan "Mitt liv som grej" SLI
Egen konstruktion
Ny aspekt
Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.
"Cargo bridge" datorprogram
Ny aspekt
Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.
Designskissar "Sketchup" datorprogram

Ny rubrik

Teknik, människa, samhälle och miljö
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
Tekniska muséet
Ny aspekt
Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
Miljön, energikällor.
Globala händelser t.ex Earth Hour.
Ny aspekt
Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: