Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Volym och vikt. Åk 3 vt 2016

Skapad 2016-04-15 13:56 i Stureskolan Hedemora
Ett arbetsområde där man tränar att uppskatta och mäta volym i liter, deciliter och centiliter och att omvandla volymenheter. Du kommer också att uppskatta och mäta vikt i kilo, hekto och gram och att omvandla viktenheter. Begreppen volym, volymskillnad, uppskatta, rymma, kärl, störst, minst, tyngre, lättare och rimligt diskuteras. Vidare tränas problemlösning, taluppfattning och rimlighetsbedömning.
Grundskola 3

Vad kan man använda om man vill veta hur mycket en hink rymmer?

Hur mycket vatten kan det få plats i ett badkar?

Vilket kärl rymmer mest, kastrullen eller termosen?

Hur mätte man volym för länge sedan?

Hur tung är en elefant?

Hur mycket väger en linjal?

Vilka är tusenkamrater och vilka är tiotusenkamrater?

Det här är några av de frågor som vi kommer att arbeta med i det här arbetsområdet. Det handlar om att mäta volym och vikt.

 

Innehåll

Du tränar följande förmågor:

Problemlösning:

 • Problemlösning i vardagliga situationer, volym och vikt.

Begreppsförståelse:

 • Olika begrepp för volym: liter, deciliter, liter, rymma,volym, volymskillnad, kärl, störst, minst.
 • Olika begrepp för vikt: kilo, hekto, gram, tyngre, lättare. 
 • Vanliga begrepp: uppskatta, gissa, rimligt.

Beräkningar:

 • Uppskatta och mäta volym.
 • Väga och beräkna vikt.
 • Räkna ut vikt- och volymskillnader.

Resonera och kommunicera:

 • Beskriva hur du gått till väga när du räknat. Det kan vara muntligt, skriftligt och med konkret material.
 • Prata om olika ord och begrepp i matten, så att du visar att du förstått vad de betyder.

Syftet med matematikundervisningen:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Du ska lära dig:

 • att omvandla liter till deciliter och tvärt om.
 • att uppskatta och mäta rymd med centiliter, deciliter och liter.
 • att väga och jämföra vikter, kilo, hekto och gram.
 • att använda dig av vanliga enheter när du visar ditt resultat.
 • att beskriva hur tal är uppbyggda och siffrornas platsvärde.
 • att räkna med stora tal, tusen och tiotusen.
 • förstå och på ett enkelt sätt kunna använda de olika ord och begrepp som är viktiga i arbetsområdet.

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma   3
  Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Så här ska vi arbeta:

 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar i arbetet. Där visar och beskriver vi för varandra olika moment med hjälp av bilder och konkret material. Vid dessa genomgångar är du aktiv genom att lyssna på vad andra säger och genom att du själv delar med dig av dina tankar.

 • Du kommer att laborera och använda dig av konkret material i olika former, exempelvis litermått, decilitermått, våg och vikter.

 • Övning sker i läroboken, läxor och annat arbetsmaterial.

 • Du kommer att arbeta varierande enskilt, i par och i grupp.

 • Vi hjälper varandra i klassen, så du kommer att få extra hjälp och förklaringar av oss lärare och av dina klasskompisar.

Så här visar du vad du har lärt dig:

 • Under arbetets gång visar du vilka förmågor som du känner dig säker på och vilka som du behöver träna mer. Du visar detta genom att delta aktivt i arbetet, muntligt och skriftligt. Det kan ske enskilt, i par och i grupp.

 • Vid slutet av arbetsområdet kommer du att göra en skriftlig diagnos som visar vad du känner dig säker på och vad du behöver träna vidare på.
 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: