Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse och läsförståelsestrategier

Skapad 2016-04-15 14:28 i Pysslingen Skolor Söderbaumska skolan Pysslingen
Grundskola 8 – 9 Svenska
...

Innehåll

Undervisning

I detta arbetsområde kommer vi att:

 

- Läsa olika slags texter enskilt/i par eller gemensamt (utdrag ur romaner, noveller, artiklar, lyrik samt reportage)

- Träna på att se vilken texttyp det handlar om genom att lära oss vilka olika texttyper/genrer som finns och vad som är karaktäristiskt för dessa

- Gå igenom olika läsförståelsestrategier för att underlätta läsningen

- Prova på det digitala programmet Tikireader.com 

 

 

Konkreta mål

Du ska visa att du har/kan:

 

 • grundläggande läsförståelse
 • identifiera texttyp
 • använda dig av läsförståelsestrategier dvs: 

 

 • läsa mellan raderna (svara på frågor utifrån Reporterns tre nivåer)
 • tolka och resonera om textens budskap utifrån egna erfarenheter och omvärldskunskap (svara på frågor utifrån Reporterns tre nivåer)
 • ordförståelse (Detektiven)
 • återberätta det viktigaste av innehållet i en text, med ett tydligt sammanhang (Cowboyen)

Bedömning

Du får chans att träna på förmågorna på lektionerna och har möjlighet att visa dina kunskaper genom att delta i diskussioner, svara på frågor/analysera texter enskilt eller i par samt via ett slutligt läsförståelsetest.

Kunskapskraven i läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 9
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 • Sv  E 9
  Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 9
  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Uppgifter

 • Läsförståelse

Matriser

Sv
Läsförståelse och läsförståelsestrategier

Läsförståelse och läsförståelsestrategier

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa med flyt (olika texttyper)
 • Sv  C 9
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse/sammanfattning
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om budskap (Reporterns tre nivåer samt egna tankar och resonemang)
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna och är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: