Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Familjens och samhällets ekonomi år 6

Skapad 2016-04-15 14:49 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Med anknytning till detta kommer vi i ämnet samhällskunskap att arbeta med vår ekonomi. Eleverna kommer att få kunskaper om såväl privatekonomi som samhällsekonomi och vi kommer att titta på hur dessa hänger ihop.
Grundskola 6 Samhällskunskap

Du kommer att få lära dig om privatekonomi. Hur pengar fördelas mellan arbete och andra inkomster, utgifter och konsumtion. Du ska också få lärar dig mer om vad skatter är och vad dessa pengar används till ute i samhället.

Innehåll

Syfte

Enligt Lgr11 ska eleven i samhällskunskap utveckla förmågan att ...

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Vad?

Detta innebär att du ska:

 • kunna förklara de vanligaste begreppen inom området privatekonomi; inkomst, utgift, skatt och budget.
 • känna till de vanligaste inkomsterna i ett hushåll; lön, barnbidrag, ev andra bidrag.
 • känna till de vanligaste utgiftsposterna i ett hushåll och ungefär vad dessa kostar.
 • känna till vad kommun, landsting och stat använder skatter till.
 • Känna till vem som betalar skatt och ungefär hur mycket som går till skatt.
 • kunna göra en enkel budget.
 • kunna uttrycka och argumentera för vad du tycker och tänker.
 • kunna resonera, samtala och diskutera kring arbetsområdet.
 • kunna använda dig av olika källor för att söka information.
 • pengars historia, från byteshandel till plastkort

 

 

 

 

 

Hur?

Vi kommer att:

 • läsa olika texter
 • träna på att göra en budget
 • träna på att  uttrycka och värdera åsikter
 • träna oss i att argumentera för vår sak
 • lära oss nya ord och begrepp inom området

 

 

Bedömning - jag bedömer din förmåga genom att:

 

Skriftlig slutuppgift.

Deltagande i diskussioner. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: